Návrh projektu na posílení firemní kultury ve vybrané organizaci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh projektu na posílení firemní kultury ve vybrané organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Putírková, Miluška
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:41Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:41Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45798
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vypracováním návrhu projektu na posílení firemní kultury. Zaměřuje se na zdůraznění významu firemní kultury a hledání vhodných nástrojů její tvorby v konkrétním zdravotnickém zařízení. Je pojata z pohledu teoretického, analytického a projektového. V teoretické části je definována firemní kultura, její úloha, jednotlivé slož-ky, determinanty a motivace ke změnám. Praktická část se zabývá popisem zdravotnického zařízení, analýzou současného stavu firemní kultury v dané organizaci s využitím PEST a SWOT analýzy a dotazníkového šetření. Hlavní část navrhuje, na základě vygenerovaných výsledků z provedených analýz, novou koncepci firemní kultury s cílem dosáhnout žádoucího stavu firemní kultury. Projekt byl podroben časové, nákladové a rizikové analýze.
dc.format 109
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject žádoucí firemní kultura cs
dc.subject efektivnost cs
dc.subject výkonnost cs
dc.subject angažovanost cs
dc.subject konzistence cs
dc.subject adaptabilita cs
dc.subject mise cs
dc.subject corporate culture en
dc.subject desirable corporate culture en
dc.subject effectivity en
dc.subject performance en
dc.subject com mitment en
dc.subject consistency en
dc.subject adaptability en
dc.subject mission en
dc.title Návrh projektu na posílení firemní kultury ve vybrané organizaci
dc.title.alternative Project Proposal on Company Culture Enhancement in Selected Organization
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kozubíková, Petra
dc.date.accepted 2019-05-27
dc.description.abstract-translated The thesis purpose is to develop a corporate culture enhancement project proposal. The thesis focuses on importance of corporate culture and searching for suitable creation tools in particular health care facility. It is divided to theoretical, analytical and project part. In the theoretical part the corporate culture is defined as well as its role, individual elements, determinants and motivation to changes. The practical part deals with description of the health care facility, the analysis of current corporate culture in the facility with the use of PEST and SWOT analysis and a questionnaire survey. The main part proposes a new corporate culture concept based on performed analysis results. The concept´s goal is to reach desirable state of corporate culture. The project underwent time analysis, cost analysis and risk analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Health Services Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49054
dc.date.submitted 2019-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
putírková_2019_dp.pdf 4.281Mb PDF View/Open None
putírková_2019_op.pdf 255.1Kb PDF View/Open None
putírková_2019_vp.docx 23.95Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account