Management kvality péče v Psychiatrické nemocnici v Opavě se zaměřením na snížení incidence nežádoucích událostí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Management kvality péče v Psychiatrické nemocnici v Opavě se zaměřením na snížení incidence nežádoucích událostí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Briš, Petr
dc.contributor.author Havlický, Dalibor
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:42Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:42Z
dc.date.issued 2018-12-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45804
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou managementu kvality zdravotní péče v Psychiatrické nemocnici v Opavě, se zaměřením na snížení incidence nežádoucích událostí v nemocnici. Téma je pojato ze stránky teoretické, analytické a projektové. Teoretická část se věnuje sledování kvality, její historii. Přibližuje problematiku nežádoucích událostí ve zdravotnictví, dopady nežádoucích událostí do hospodaření poskytovatele zdravotní péče a související legislativu. V praktické části práce je představena Psychiatrická nemocnice v Opavě, je provedena SWOT analýza a Porterova analýza konkurenčního prostředí. Jsou vyčísleny náklady nejčastějšího druhu nežádoucí události v nemocnici a provedeno dotazníkové šetření, zaměřené na tento druh nežádoucí události. Je vypracován projekt na snížení incidence nežádoucích událostí v nemocnici, který je podroben nákladové, časové a rizikové analýze.
dc.format 142711 znaků
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kvalita cs
dc.subject nežádoucí událost cs
dc.subject pád cs
dc.subject psychiatrie cs
dc.subject pacient cs
dc.subject zdravotnický pracovník cs
dc.subject Quality en
dc.subject adverse event en
dc.subject fall en
dc.subject psychiatry en
dc.subject patient en
dc.subject healthcare worker en
dc.title Management kvality péče v Psychiatrické nemocnici v Opavě se zaměřením na snížení incidence nežádoucích událostí
dc.title.alternative Quality Care Management at the Psychiatric Hospital in Opava Focusing on Reducing the Incidence of Unwanted Events
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Macurová, Lucie
dc.date.accepted 2019-05-27
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the issue of quality management of healthcare in the Psychiatric Hospital in Opava, focusing on reducing the incidence of adverse events in the hospital. The topic is based on theoretical, analytical and project aspects. The theoretical part deals with quality monitoring and its history. It outlines the issue of undesirable events in healthcare and their impacts on the healthcare provider's economy and related legislation. The practical part of the thesis introduces the Psychiatric Hospital in Opava, SWOT analysis and Porter's analysis of the competitive environment is made. The costs of the most common type of adverse events in a hospital are quantified and a questionnaire survey focused on this kind of adverse event is done. Also there has been a project developed to reduce the incidence of adverse events in the hospital which is subjected to cost, time and risk analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Health Services Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49073
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
havlický_2019_dp.pdf 6.634Mb PDF View/Open None
havlický_2019_op.docx 26.79Kb Unknown View/Open None
havlický_2019_vp.docx 24.53Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account