Projekt modernizace oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny KNTB, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt modernizace oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny KNTB, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Manová, Kamila
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:42Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:42Z
dc.date.issued 2018-12-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45809
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je vytvoření projektu modernizace oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Krajské Baťovi nemocnice ve Zlíně. Teoretická část diplomové práce je tvořena pěti kapitolami, které tvoří teoretický rámec pro tvorbu projektu. Praktická část se skládá z analytické a projektové části. Analytická část detailněji přestavuje zdravotnické zařízení a oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, na kterou je vypracována marketingová analýza. Projektovou část tvoří vypracování projektu modernizace uvedeného oddělení s využitím časové, nákladové a rizikové analýzy.
dc.format 79 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject modernizace cs
dc.subject nemocnice cs
dc.subject ARIM cs
dc.subject zdravotnictví cs
dc.subject akutní péče cs
dc.subject projekt cs
dc.subject modernization en
dc.subject hospital en
dc.subject ARIM en
dc.subject healthcare en
dc.subject acute care en
dc.subject project en
dc.title Projekt modernizace oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny KNTB, a.s.
dc.title.alternative Modernization Project of the Department of Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive Medicine KNTB, a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Matošková, Jana
dc.date.accepted 2019-05-24
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to create a project of modernization of the department of anesthesiology, resuscitation and intensive medicine in Baťa Regional Hospital in Zlín. The theoretical part of the thesis consists of five chapters, which form the theoretical framework for project creation. The practical part consists of analytical and project part. The analytical part presents in more detail the medical facility and the department of anesthesiology, resuscitation and intensive medicine, on which the marketing analysis is elaborated. The project part consists of elaboration of the project of modernization of the mentioned department using time, cost and risk analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Health Services Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49082
dc.date.submitted 2019-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
manová_2019_dp.pdf 3.281Mb PDF View/Open None
manová_2019_op.docx 25.59Kb Unknown View/Open None
manová_2019_vp.docx 23.98Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account