Projekt na zlepšení interní komunikace ve vybrané organizaci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt na zlepšení interní komunikace ve vybrané organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomancová, Lucie
dc.contributor.author Maňková, Lucie
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:42Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:42Z
dc.date.issued 2018-12-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45810
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je zpracovat projekt, který povede ke zlepšení interní komunikace ve vybrané organizaci. Tato práce je rozdělena do dvou částí, část teoretickou a část praktickou, jejíž součástí je projektové řešení. Teoretická část se zaměřuje na základní poznatky z problematiky komunikace. V praktické části je podrobně popsána vybraná organizace a provedena SWOT analýza ke zjištění současného stavu interní komunikace. Součástí je kvantitativní výzkum, který byl proveden na základě dotazníkového šetření a kvalitativní výzkum na základě individuálních rozhovorů. V závěru praktické části je vypracován pro-jekt na zlepšení interní komunikace, který je podroben nákladové analýze a analýze přínosů a rizik.
dc.format 102 s. (21 391 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject komunikace cs
dc.subject interní komunikace cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject individuální rozhovor cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject communication en
dc.subject internal communication en
dc.subject questionnaire en
dc.subject individual interviews en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Projekt na zlepšení interní komunikace ve vybrané organizaci
dc.title.alternative The Project of Improvement of Internal Communication in Selected Organization
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dvořáková, Vlasta
dc.date.accepted 2019-05-27
dc.description.abstract-translated The aim of this Master´s thesis is to prepare a project that will lead to improvement of in-ternal communication in the selected organization. The diploma thesis is divided into two parts, the theoretical and practical part, which includes the project solution. The theoretical part focuses on the knowledge of the communication. The practical part of the thesis is described in detail the selected organization and processed SWOT analysis to find the cur-rent situation of the communication. Part of the practical part is quantitative research, which was conducted by means of questionnaire survey and qualitative research based on individual interviews. In the final part of the practical thesis is defined a project for im-provement of the internal communication, which is subject of cost, risk and benefit analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Health Services Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49083
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2019-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
maňková_2019_dp.pdf 3.508Mb PDF View/Open None
maňková_2019_dp.pdf 0bytes PDF View/Open None
maňková_2019_vp.docx 24.04Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account