Modifikace polymerních materiálů za účelem cílené buněčné reakce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Modifikace polymerních materiálů za účelem cílené buněčné reakce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Humpolíček, Petr
dc.contributor.author Rejmontová, Petra
dc.date.accessioned 2019-09-02T12:35:05Z
dc.date.available 2019-09-02T12:35:05Z
dc.date.issued 2014-10-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-853-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45825
dc.description.abstract Polymery hrají klíčovou roli v oblasti vývoje biomateriálů využitelných v oblasti tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny. Předpokladem pro jejich aplikaci je jejich biokompatibilita a kombinovatelnost s dalšími materiály vytvářejícími vhodnou 3D strukturu s požadovanými objemovými vlastnostmi. Předmětem práce je modifikace polymerů ať již samostatných či v kopolymerech a kompozitech za účelem cíleného ovlivnění buněčné vazby, růstu, proliferace, diferenciace a smrti. Interakce materiálu s buňkami byla studována pomocí pokročilých in vitro metod v rámci laboratoře buněčných kultur.
dc.format 46
dc.format.extent 146
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject biomateriály cs
dc.subject tkáňové inženýrství cs
dc.subject bioreaktor cs
dc.subject biomaterials en
dc.subject tissue engineering en
dc.subject bioreactor en
dc.title Modifikace polymerních materiálů za účelem cílené buněčné reakce cs
dc.title.alternative Modification of polymers to the targeted cell response en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Kolská, Zdeňka
dc.contributor.referee Koutný, Marek
dc.date.accepted 2019-07-18
dc.description.abstract-translated Polymers play a crucial role in the preparation of biomaterials for tissue engineering and regenerative medicine. The biocompatibility and ability to be combined with other materials to produce desirable 3D structure are critical properties for their real application. The thesis is focused on the modification of polymers in its native form, composites or copolymers with mentioned properties to achieve desirable interaction with the eukaryotic cells in terms of the cell adhesion, growth, proliferation, differentiation and death. The interaction of materials with the cells was studied in the cell laboratory using advanced in vitro techniques.
dc.description.department Centrum polymerních materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 53632
dc.date.submitted 2019-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
rejmontová_2019_teze.pdf 2.711Mb PDF View/Open
rejmontová_2019_dp.pdf 8.808Mb PDF View/Open None
rejmontová_2019_op.zip 108.5Kb application/zip View/Open None
rejmontová_2019_vp.pdf 570.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account