Vývoj kompozitních ortopedických pomůcek

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vývoj kompozitních ortopedických pomůcek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rusnáková, Soňa
dc.contributor.author Tomanec, Filip
dc.date.accessioned 2019-10-01T07:11:44Z
dc.date.available 2019-10-01T07:11:44Z
dc.date.issued 2015-09-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-857-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45830
dc.description.abstract Předložená disertační práce se zabývá tematikou externích fixátorů pro léčbu zlomenin velkých kostí dolních končetin, kde mezi největší nedostatky z pohledu současného stavu techniky patří vysoká hmotnost, neprostupnost rentgenového záření při operaci a složitost seřízení. V průběhu zpracování této disertační práce byla zpracována rešerže zadaného tématu z pohledu bimechanického, materiálového a konstrukčního řešení. Dále byly stanoveny jednotlivé cíle směřující k vyřešení jednotlivých nedostatků, navržen externí fixator využívající kompozitní materiál, vytvořen unifikovaný test, sloužící pro možnost komplexní a předem stanovené metody posuzovaní fixátoru s následnou aplikací kombinace analytického a experimentálního přístupu využívající metodu konečných prvků a zátěžové zkoušky fixátoru a jeho dílů pomocí cyklického a postupného zatěžování. Zjištěné výsledky unifikovaného testu ukazují, že výsledná konstrukce z pohledu zátěžných stavů je vyhovující a vhodná pro použití fixátoru v processu atestace výrobku. Dále výsledky ukazují, že jednotlivé problémy plynoucí z práce chirurga jsou minimilazovány a posledním důležitým výsledkem je odzkoušení navrženého unifikovaného testu, který lze použít a dále ověřit i pro jiné fixátory.
dc.format 52
dc.format.extent 148
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Kompozitní material cs
dc.subject externí fixátor cs
dc.subject ortopedické pomůcky cs
dc.subject analýza deformace cs
dc.subject statické testování cs
dc.subject Composite material en
dc.subject external fixator en
dc.subject orthopaedic device en
dc.subject deformation analysis en
dc.subject static testing en
dc.title Vývoj kompozitních ortopedických pomůcek cs
dc.title.alternative The development of composite orthopedic devices en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Jonšta, Petr
dc.contributor.referee Kytýř, Daniel
dc.contributor.referee Maňková, Ildikó
dc.date.accepted 2019-09-24
dc.description.abstract-translated This dissertation thesis deals with the topic of external fixators for the healing process of long bone fractures of lower extremity. Nowadays, the most important disadvantages in term of state of the art are high weight, X-ray impermeability during the surgery and too difficult adjustability of external fixator. During the thesis preparation, the research of this topic has been proceeded from the biomechanical, material and engineering point of view. Further, the individual goals have been established directionaly to solve different disadvantages, designed osteosynthesis external fixator using composite material, the unified test has been created. This test serves as a complex and established method of the new fixator design evaluation with the analytical and experimental method application, using deformation analysis, external fixator and composite samples loading during the cyclic tests and gradual loading by the pressure. Results of the unified test indicate, that the new fixator design from the perspective of stress tests of unified method is convenient for the attestation process of this orthopaedic product. These results also confirm that the problems defined from the surgeon perspective are minimalized. The last important finding is an application of this new unified testing method, that can be used even for another fixator development in the future.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Nástroje a procesy cs
dc.thesis.degree-discipline Tools and Processes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 53642
dc.date.submitted 2019-06-18


Files in this item

Files Size Format View Description
tomanec_2019_teze.pdf 2.838Mb PDF View/Open
tomanec_2019_dp.pdf 5.632Mb PDF View/Open None
tomanec_2019_op.zip 583.9Kb application/zip View/Open None
tomanec_2019_vp.pdf 128.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account