Rockwellova materiálová zkouška třmenového zámkového systému

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rockwellova materiálová zkouška třmenového zámkového systému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ivanka, Ján
dc.contributor.author Žovinec, Lukáš
dc.date.accessioned 2019-10-01T07:11:46Z
dc.date.available 2019-10-01T07:11:46Z
dc.date.issued 2019-08-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45845
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na validaci rezistence systému třmenových visacích zám-ků. Teoretická část popisuje rozdílné typy visacích zámků a podrobný popis technických norem ČSN EN 1627, ČSN EN 12320 a ČSN EN 6892-1, které se využívají v mechanických zábranných systémech. Praktická část je zaměřena na využití zvláštní technické zkoušky tvrdosti materiálu přesněji Rockwellovy metody s pomocí přístroje ZWICK 1456. Rockwellova metoda je provedena za konstantních teplotních podmínek a ve zchlazeném stavu v laboratorním prostředí. Výsledky jsou znázorněny pomocí grafu a zaznamenány pomocí fotodokumentace. Závěrem práce je návrh vývojových trendů v dané oblasti.
dc.format 70
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rockwellova metoda cs
dc.subject bezpečnostní třídy cs
dc.subject visací zámky cs
dc.subject validace cs
dc.subject rezistence cs
dc.subject visací zámky cs
dc.subject technické normy cs
dc.subject ZWICK cs
dc.subject Rockwell method en
dc.subject security classes en
dc.subject padlocks en
dc.subject validation en
dc.subject resistance en
dc.subject padlocks en
dc.subject technical standards en
dc.subject ZWICK en
dc.title Rockwellova materiálová zkouška třmenového zámkového systému
dc.title.alternative The Rockwell Material Test for Yoke Lock Systems
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Petr
dc.date.accepted 2019-09-10
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the validation of the resistance of the padlock system. The theoretical part describes different types of padlocks and a detailed description tech-nical standards ČSN EN 1627, ČSN EN 12320 and ČSN EN 6892-1, which are used in mechanical barrier systems. The practical part is focused on the use of a special technical hardness test of the material more precisely Rockwell method with the aid of the ZWICK 1456 instrument. The results are represented by a graph and recorded by means of photo-documentation. At the end of the work is mentioned the development of trends in the ar-ea.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 53678
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2019-08-27


Files in this item

Files Size Format View Description
žovinec_2019_dp.pdf 2.061Mb PDF View/Open None
žovinec_2019_op.doc 288.5Kb Unknown View/Open None
žovinec_2019_vp.doc 294Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account