Využití informací podnikového informačního systému pro řízení, plánování a controlling firmy Středomoravská vodárenská, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití informací podnikového informačního systému pro řízení, plánování a controlling firmy Středomoravská vodárenská, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana
dc.contributor.author Hlochová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:35:45Z
dc.date.available 2010-07-15T22:35:45Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4584
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá podnikovým informačním systémem pro řízení, plánování a controlling firmy Středomoravská vodárenská, a.s. Olomouc. V teoretické části jsou využity poznatky z odborné literatury vztahující se k mému tématu. V praktické části je provedena analýza informací podnikového informačního systému, které firma Středomoravská vodáren-ská, a.s. používá pro řízení, plánování a controlling. Dále je v práci popsán tok dat, některé ukazatele finanční analýzy jako příklad pro využití účetních informací pro finanční řízení a SWOT analýza pro zhodnocení silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí informačního podnikového systému. Závěrem je provedeno zhodnocení podnikového informačního systému a navrženo doporučení pro zlepšení využití tohoto informačního systému pro řízení, plánování a controlling. cs
dc.format 68 s., 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5261348 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject informační systém cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject finanční řízení cs
dc.subject finanční plánování cs
dc.subject information system en
dc.subject financial analysis en
dc.subject financial management en
dc.subject financial planning en
dc.title Využití informací podnikového informačního systému pro řízení, plánování a controlling firmy Středomoravská vodárenská, a.s. cs
dc.title.alternative Information utilization of the company information system for management, planning and controlling of Středomoravská vodárenská, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bíza, Ctibor
dc.date.accepted 2007-06-14
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with company's information system for management, planning and controlling of Středomoravská vodárenská, a.s. Olomouc. Pieces of knowledge obtained from literature sources regarding my topic are exploited in the first part. Analysis of information from company's information system, which is utilized by Středomoravská vodárenská, a.s. for management, planning and controlling, is carried out in the practical part. Data flow, some financial analysis indicators as examples of utilization of accounting information for financial management and SWOT analysis for assessing strengths, weaknesses, opportunities and threats of company's information system are also described in this thesis. At the end, evaluation of company's information system is accomplished and recommendation for improvement of utilization this company's information system for management, planning and controlling is proposed. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5996
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
hlochová_2007_bp.pdfBlocked 5.017Mb PDF View/Open
hlochová_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
hlochová_2007_op.doc 68.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account