Future trends in experimental tools for complex description of fracture behavior of elastomers

DSpace Repository

Language: English čeština 

Future trends in experimental tools for complex description of fracture behavior of elastomers

Show simple item record

dc.contributor.author Stoček, Radek
dc.date.accessioned 2019-11-05T12:24:20Z
dc.date.available 2019-11-05T12:24:20Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-80-7454-854-3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45868
dc.description.abstract The aim of the habilitation thesis is to describe the future trends in experimental tools describing the fracture behavior of rubber materials from the energy point of view. The work also focuses on contribution to the establishment of efficient, however highly exact complex methodology with exact definition of experimental tools, determining the fracture processes with respect to the real loading conditions, applied on rubber products in practice. The content of the thesis should summarize the fracture processes and mechanisms occurring in rubber, respectively in rubber products and it introduces application of experimental equipment developed by the author of the inaugural dissertation with respect to loading conditions used in service life. The complex established process leads to accelerated prediction of rubber matrix fracture fatigue lifetime from the determination from a minimum energy requirement for the rupture of chains up to maximal critical energy of unstable rupture of complete rubber matrix. The thesis is covering the phenomena from theoretical as well as experimental point of view. The main goal of this thesis is to provide unique view into the fracture mechanics, to introduce newly developed experimental tools and finally to utilize the methodology of the complex rubber fracture investigation on the highest level. en
dc.format 48 cs
dc.format.extent 233
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Plný text práce je přístupný elektronicky pouze v rámci univerzity.
dc.subject pryž cs
dc.subject lom cs
dc.subject trhlina cs
dc.subject experiment cs
dc.subject metoda cs
dc.subject měřící cs
dc.subject zařízení cs
dc.subject rubber en
dc.subject fracture en
dc.subject crack en
dc.subject experiment en
dc.subject method en
dc.subject measuring en
dc.subject equipment en
dc.title Future trends in experimental tools for complex description of fracture behavior of elastomers en
dc.title.alternative Budoucí trendy v experimentálních nástrojích pro komplexní popis lomového chování pryže cs
dc.date.accepted 2019-10-02
dc.description.abstract-translated Tato habilitační práce podává souhrnný náhled do budoucích trendů experimentálních nástrojů komplexně popisujících lomové chování pryžových materiálů a to z energetického pohledu. Dále si klade za cíl přispět k vytvoření efektivní, avšak velmi exaktní metodiky výzkumu lomového chování pryže s ohledem na jednoznačnou definici experimentálních nástrojů charakterizujících lomové procesy s ohledem na reálné zatěžování pryžových komponentů v praxi. Obsah této práce proto shrnuje procesy a mechanismy lomového chování vyskytující se v pryži respektive v pryžových produktech a představuje aplikaci experimentálních zařízení vyvinutých autorem habilitační práce a to s ohledem na aplikační složení pryže tak, jako reálné zatěžující podmínky při provozu. Tento komplexně definovaný proces experimentální charakterizace vede ke zrychlené předpovědi lomového chování pryžové matrice a to již od definice minimální energie potřebné pro lom jediného řetězce pryže až po maximální kritickou energii nestabilního šíření lomu v pryžové matrici. Hlavním cílem, který si klade tato práce, je poskytnout unikátní pohled do oblasti lomové mechaniky, představit soubor nově vyvinutých experimentálních nástrojů a sjednotit metodiku procesu charakterizace komplexního lomového chování pryže na základě nejmodernějších poznatků vědy a techniky. cs
dc.thesis.degree-discipline Nástroje a procesy cs
dc.date.submitted 2019-05-29


Files in this item

Files Size Format View Description
stoček_2019_hp.pdfBlocked 21.32Mb PDF View/Open habilitační práce
stoček_2019_teze.pdfBlocked 2.248Mb PDF View/Open teze habilitační práce
stoček_2019_op.zip 777.5Kb application/zip View/Open oponentské posudky

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account