Příprava a charakterizace nanokompozitních tenkých filmů s využitím v organické elektronice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příprava a charakterizace nanokompozitních tenkých filmů s využitím v organické elektronice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuřitka, Ivo
dc.contributor.author Ševčík, Jakub
dc.date.accessioned 2020-01-09T12:42:50Z
dc.date.available 2020-01-09T12:42:50Z
dc.date.issued 2015-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45889
dc.description.abstract V této práci jsou prezentovány nedávno dosažené výsledky v oblasti optimalizace band-gapu na nanokompozitních materiálech ZnO/MEH-PPV (poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene]), především pak příprava tenkých nanokomopozitních filmů, charakterizace jejich elektronové struktury a elektronických vlastností a jejich implementace jako aktivní vrstvy do PLED zařízení. Velikost částic a jejich atomární složení, tloušťka vrstev a parametry přípravy těchto vrstev byly studovány vzhledem k jejich vlivu na výsledné optoelektronické vlastnosti a výkon PLED zařízení. Elektronová struktura takových nanokompozitních vrstev byla vůbec poprvé studována pomocí energeticky rozlišené elektrochemické impedanční spektroskopie. Bylo objeveno, že přídavek kterýchkoliv ze studovaných nanočástic významně vylepšuje svítivost připravených diod ve srovnání s diodami z čistého polymeru. Byla nalezena optimální koncentrace nanočástic, jejich velikost a optimální tloušťka nanokompozitního filmu, nejdříve pro systém s čistým ZnO. Dále pak bylo provedeno dopování nanočástic různými dopanty - železem a hliníkem, což mělo za následek modifikaci stavové struktury v band-gapu. Dopování nanočástic železem snižuje svítivost nanokompozitní emisní vrstvy ve srovnání s použitím čistých ZnO nanočástic, nicméně také se významně snižuje otevírací napětí diod. A proto dopování nanočástic pomocí Fe otevírá cestu, jak co nejlépe balancovat vliv těchto dvou efektů, a jak optimalizovat energetickou účinnost zařízení. Významného zlepšení u výkonu PLED zařízení bylo dosaženo použitím Al dopovaných nanočástic oproti nanočásticím z čistého ZnO. Jak otevírací napětí, tak i svítivost, byly významně vyšší s použitím Al dopovaných nanočástic.
dc.format 96
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Tenké vrstvy cs
dc.subject nanokompozity cs
dc.subject oxid zinečnatý cs
dc.subject inženýring zakázaného pásu cs
dc.subject PLED cs
dc.subject konjugovaný polymer cs
dc.subject MEH-PPV cs
dc.subject organická elektronika cs
dc.subject optoelektronické vlastnosti cs
dc.subject Thin-film en
dc.subject nanocomposite en
dc.subject zinc oxide en
dc.subject bandgap engineering en
dc.subject PLED en
dc.subject conjugated polymer en
dc.subject MEH-PPV en
dc.subject organic electronics en
dc.subject optoelectronic properties en
dc.title Příprava a charakterizace nanokompozitních tenkých filmů s využitím v organické elektronice cs
dc.title.alternative Preparation and characterisation of nanocomposite thin films applicable in organic electronics en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Bakar, Mohamed
dc.contributor.referee Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.referee Slobodian, Petr
dc.date.accepted 2019-12-12
dc.description.abstract-translated In this work, the recently obtained experimental results in the field of bandgap engineered nano ZnO/MEH-PPV (poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene]) are presented, mainly thin nanocomposite films preparation, their electronic structure and properties characterization and implementation of them as active layers into the PLED devices. The influence of the nanoparticle size and composition, the thickness of thin films and parameters during their preparation on the optoelectronic properties and PLEDs performance are studied. Electronic structure of such nanocomposite films was studied with energy-resolved electrochemical impedance spectroscopy for the first time. Addition of any of the studied nanoparticles enhanced the luminance of prepared diodes in comparison with reference samples made from neat MEH-PPV polymers. Nanoparticle concentration, size and thin film thickness optimum was found for pure ZnO system within the range of tested parameters. Two principally different dopants - iron and aluminium - were used to modify the bandgap of the material and effects of concentration of the dopants in nanoparticles was investigated. The Fe-doping decreases the maximum luminance of the diode at given operating voltage in comparison with the reference undoped ZnO nanocomposite; however, it also decreases the opening bias significantly. Thus, Fe-doping opens a way to a search for the best balance between these two effects and finding an optimum power efficiency in this case. Significant enhancement of examined performance parameters in comparison with the reference undoped ZnO system was achieved for Al-doped samples. Both the opening bias and luminance of the diode were greatly enhanced by using this material.
dc.description.department Centrum polymerních materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 53788
dc.date.submitted 2019-10-15


Files in this item

Files Size Format View Description
ševčík_2019_teze.pdf 3.387Mb PDF View/Open
ševčík_2019_dp.pdf 1.959Mb PDF View/Open None
ševčík_2019_op.zip 235.9Kb application/zip View/Open None
ševčík_2019_vp.pdf 559.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account