Projekt hodnocení technicko-hospodářských zaměstnanců ve společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt hodnocení technicko-hospodářských zaměstnanců ve společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Bejtkovský, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:37:10Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4588
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá hodnocením zaměstnanců. Jejím cílem je na základě analýzy navrhnout projekt hodnocení technicko-hospodářských zaměstnanců ve společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. V teoretické části jsou zpracovány literární prameny, které se věnují problematice hodnocení zaměstnanců. Praktická část obsahuje analýzu současného systému hodnocení zaměstnanců ve společnosti. Z provedené analýzy vyplývá, že je váha u jednotlivých používaných kritérií v hodnotícím formuláři stejně významná a důležitá, proto je hodnocení zaměstnanců zkresleno z důvodu stejného významu, důležitosti a také váhy, kterou jednotlivá kritéria v současné době mají. Podstatou projektu je návrh nového a efektivního systému hodnocení technicko-hospodářských zaměstnanců ve společnosti, který řeší nedostatky zjištěné provedenou analýzou. V závěru projektu je uvedena ekonomická náročnost navrhovaného projektu spolu s riziky a přínosy spojenými s jeho realizací. cs
dc.format 108 s., 30 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5933039 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2037
dc.subject Pracovní výkon cs
dc.subject systém hodnocení cs
dc.subject motivačně-hodnotící rozhovor cs
dc.subject hodnotící formulář cs
dc.subject technicko-hospodářský zaměstnanec cs
dc.subject Work performance en
dc.subject appraisal system en
dc.subject motivating and evaluating interview en
dc.subject as-sessment form en
dc.subject technical and administrative employee en
dc.title Projekt hodnocení technicko-hospodářských zaměstnanců ve společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. cs
dc.title.alternative Project of technical and administrative personnel appraisal in company Pozemní stavitelství Zlín a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Opluštil, Tomáš
dc.date.accepted 2007-05-28
dc.date.vskp-available 2037-05-04
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is concerned with employee appraisal. The purpose of this paper is to design a project of technical and administrative employee appraisal in the company Pozemní stavitelství Zlín a.s. based on the company analysis. The theoretical section summarizes relevant literature on employee appraisal. In the practical part analysis of the current employee appraisal system of the company follows. The undertaken analysis indicates that a weight of individual criteria used in evaluating form is on the same level. Therefore employee appraisal is biased since all criteria have currently the same weight and importance. Aim of the project is to propose new efficient appraisal system of technical and administrative personnel that eliminates the drawbacks of the current system identified. In the final section financial costs along with potential risk and gains of the proposed project are outlined. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5983
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bejtkovský_2007_dp.pdfBlocked 5.658Mb PDF View/Open
bejtkovský_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
bejtkovský_2007_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account