Procesem indukované tepelné a viskoelastické vlastnosti dílů vyrobených vytlačovacím vyfukováním

DSpace Repository

Language: English čeština 

Procesem indukované tepelné a viskoelastické vlastnosti dílů vyrobených vytlačovacím vyfukováním

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hausnerová, Berenika
dc.contributor.author Ramakers-Van Dorp, Esther Dorothea Victoria
dc.date.accessioned 2020-01-09T12:42:50Z
dc.date.available 2020-01-09T12:42:50Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45890
dc.description.abstract Práce se zabývá vztahem mezi strukturními, procesními a výslednými mechanickými vlastnostmi HDPE zpracovaného technologií vytlačovacího vyfukování. Pro určitý teplotní rozsah byla statisticky potvrzena závislost mechanických vlastností vyfukovaných prvků na směru toku, rozfukovacím poměru a teplotě formy. Orientace taveniny podpořená vyšším rozfukovacím poměrem a teplotou formy vede ke zvýšení krystalinity. Pro podchycení lokálních změn ve viskoelastických vlastnostech byla, spojením indentační metody s mechanickou dynamickou analýzou, vyvinuta nová mikro-indentační metoda, a její relevance byla potvrzena pro vybrané polymerní materiály. Byl kvantifikován vliv rozložení teplotního pole na lokání změny ve struktuře i mechanických vlastnostech, a na základě dosažených výsledků byl sestaven model pro výpočet 3D anizotropického koeficientu teplotní roztažnosti jako funkce procesem indukované krystalizace. Modelem predikované a měřené hodnoty koeficientu teplotní roztažnosti vykazují shodu do 70 °C.
dc.format 143
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject vyfukovací vytlačování cs
dc.subject vztah mezi procesními cs
dc.subject strukturními a užitnými vlastnostmi cs
dc.subject lokální viskoelastické vlastnosti cs
dc.subject mikroindentace cs
dc.subject koeficient teplotní roztažnosti cs
dc.subject extrusion blow molding en
dc.subject processing-structure-property relationship en
dc.subject bulk and local viscoelastic properties en
dc.subject microindentation en
dc.subject coefficient of thermal expansion en
dc.title Procesem indukované tepelné a viskoelastické vlastnosti dílů vyrobených vytlačovacím vyfukováním cs
dc.title.alternative Process-Induced Thermal and Viscoelastic Behavior of Extrusion Blow Molded Parts en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.referee Sáha, Petr
dc.date.accepted 2019-12-12
dc.description.abstract-translated Process-dependent thermo-mechanical viscoelastic properties and the corresponding morphology of HDPE extrusion blow molded (EBM) parts were investigated. Evaluation of bulk data showed that flow direction, draw ratio, and mold temperature influence the viscoelastic behavior significantly in certain temperature ranges. Flow induced orientations due to higher draw ratio and higher mold temperature lead to higher crystallinities. To determine the local viscoelastic properties, a new microindentation system was developed by merging indentation with dynamic mechanical analysis. The local process-structure-property relationship of EBM parts showed that the cross-sectional temperature distribution is clearly reflected by local crystallinities and local complex moduli. Additionally, a model to calculate three-dimensional anisotropic coefficients of thermal expansion as a function of the process dependent crystallinity was developed based on an elementary volume unit cell with stacked layers of amorphous phase and crystalline lamellae. Good agreement of the predicted thermal expansion coefficients with measured ones was found up to a temperature of 70 °C.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Tools and Processes cs
dc.thesis.degree-discipline Tools and Processes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Process Engineering cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 53789
dc.date.submitted 2019-09-27


Files in this item

Files Size Format View Description
ramakers-van dorp_2019_teze.pdf 4.285Mb PDF View/Open
ramakers-van dorp_2019_dp.pdf 2.856Mb PDF View/Open None
ramakers-van dorp_2019_op.zip 289.6Kb application/zip View/Open None
ramakers-van dorp_2019_vp.pdf 401.9Kb PDF View/Open None
ramakers-van dorp_2019_teze.pdf 4.285Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account