Moderní způsoby hodnocení drsnosti strojírenských povrchů na bázi matematické statistiky

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Moderní způsoby hodnocení drsnosti strojírenských povrchů na bázi matematické statistiky

Zobrazit celý záznam

Thumbnail
Název: Moderní způsoby hodnocení drsnosti strojírenských povrchů na bázi matematické statistiky
Autor: Pata, Vladimír
ISBN: 978-80-7454-829-1
URI: http://hdl.handle.net/10563/45894
Datum: 2019-05
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: 66
Dostupnost: Doktorské teze jsou přístupné elektronicky pouze v rámci univerzity.


Abstrakt:

V současné vědecké literatuře je možno považovat pojem „Matematické hodnocení drsnosti technických povrchů“, za relativně málo citovaný. Uvedený pojem je součástí hodnocení „Integrity povrchu“, kde sice tvoří základní, nicméně relativně malou část tohoto globálního pojmu. Tento fakt je patrně způsoben i „poněkud zastaralým přístupem“ ke způsobu hodnocení. Předkládané teze se zabývají zpřesněním pojmu „drsnost povrchu“ na základě aplikace technologické operace a dále matematizací vzniklé drsnosti na bázi moderních statistických metod včetně prvků neuronových sítí, či fraktálové analýzy. Jako klíčový pojem je v tezích zavedeno dělení povrchů na povrchy s homogenní a heterogenní drsností a na způsobech jejich hodnocení. K tomuto je využita celá škála moderních statistických nástrojů na bázi diskriminační či shlukové analýzy, nechybí též aplikace klasické teorie hypotéz, ovšem v kontextu s odpovídajícími silofunkcemi. V tezích je nastíněn i způsob hodnocení povrchů s využitím Hausdorff-Besicovitchovy fraktálové dimenze. Finálně je popsán způsob využití Rosenblatových perceptonů, za účelem sestavení neuronové sítě s jednou skrytou vrstvou, řešící vlastní diskriminaci drsnosti heterogenních povrchů. Větší část předkládaných tezí byla publikována v časopisech obsažených v databázích WOS a SCOPUS, nebo byla součástí vydaných patentových spisů a uložených v „Databázi patentů a užitných vzorů“ v sekci národní databáze.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
pata_2020_teze.pdfZablokované 2.643Mb PDF profesorské teze
pata_2020_teze-obsah.pdf 241.6Kb PDF Zobrazit/otevřít obsah

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet