Studium síťování cyklodextrinem modifikovaných biopolymerů supramolekulárními činidly na bázi derivátů adamantanu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Studium síťování cyklodextrinem modifikovaných biopolymerů supramolekulárními činidly na bázi derivátů adamantanu

Show full item record

Thumbnail
Title: Studium síťování cyklodextrinem modifikovaných biopolymerů supramolekulárními činidly na bázi derivátů adamantanu
Author: Kovačević, Jelica
ISBN: 978-80-7454-919-9
URI: http://hdl.handle.net/10563/45904
Date: 2014-10-27
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 52
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Biopolymery na bázi polysacharidů jsou produkovány živými organismy nebo jsou chemicky syntetizovány ze základních biomolekul. Biopolymery mají velký potenciál při vývoji terapeutických přístupů a medicinálních aplikací. Ve srovnání se syntetickými materiály patří k výhodám přirozeně se vyskytujících polymerů biokompatibilita, biodegradabilita, nižší antigenicita a obnovitelnost zdrojů. Biopolymery jsou široce používány v supramolekulární chemii, poněvadž umožňují kombinovat výše uvedené výhody a reverzibilní vyznik vyšších agregátů na bázi "hostitel-host" interakcí. Mezi různými hostitelskými partnery zaujímají významné místo často studované cyklodextriny (CD), které jsou vhodné díky jejich hydrofobním kavitám, biokompatibilitě a nízké toxicitě. Předkládaná dizertační práce je zaměřena na přípravu modifikovaných biopolymerů, konkrétně hyaluronanu (HA) a chitosanu (CS), a na studium jejich schopností tvořit supramolekulární systémy s vícevazebnými ligandy na bázi adamantanu. Nový modifikovaný CD-HA polymer byl připraven pomocí click reakce mezi propargyl-modifikovaným HA a monoazido-beta-cyklodextrinem. Modifikovaný CD-CS polymer byl pak připraven pomocí Schiffovy báze reakcí 6-O-(4-formylfenyl)-beta-cyklodextrinu a komerčně dostupného chitosanu. Následně jsme studovali supramolekulární chování modifikovaných biopolymerů s jedno-, dvou- a třívazebným ligandem na bázi adamantanu. Prokázali jsme, že uvedené modifikované polymery jsou schopny tvořit supramolekulární sítě, jejichž vznik může být ovlivněn konkurenčními signálními molekulami. Dosažené výsledky naznačují, že modifikované biopolymery představují slibné komponenty pro konstrukci chemických architektur reagujích na chemické podněty. Dalším cílem předkládané dizertační práce bylo připravit 1-adamantylalkylimidaziolové a bis(benz)imidazoliové soli s bicyklo[2.2.2]oktanovou středovou častí. Vzhledem ke svým schopnostem vázat se na makrocyklické hostitelské molekuly mohou pak tyto soli být použity jako potenciální vícevazebné hostující molekuly pro konstrukci supramolekulárních systémů. V neposlední řadě byly připraveny a prostudovány vybrané modelové jednovazebné ligandy na bázi adamantylimidaziolových solí. Studovali jsme, jak prodloužení délky uhlíkového řetězce mezi nepolární částí molekuly a kationtovou skupinou ovlivní jejich schopnost vázat se s makrocyklickými hostiteli. Stechiometrie a stabilita výsledných komplexů byly stanoveny pomocí 1H NMR spektroskopie a izotermické titrační kalorimetrie.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
kovačević_2020_teze.pdf 4.391Mb PDF View/Open
kovačević_2020_dp.pdf 3.022Mb PDF View/Open None
kovačević_2020_op.zip 1.216Mb application/zip View/Open None
kovačević_2020_vp.pdf 335.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account