Formulace nátěrových hmot

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Formulace nátěrových hmot

Show simple item record

dc.contributor.author Veselý, David
dc.date.accessioned 2020-07-09T12:44:01Z
dc.date.available 2020-07-09T12:44:01Z
dc.date.issued 2020-04
dc.identifier.isbn 978-80-7454-907-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45906
dc.description.abstract Předložená práce je rozdělená na tři logické celky odrážející výsledky vědecko-výzkumné činnosti uchazeče. První část práce je věnována syntéze funkčních pigmentů a plniv pro organické povlaky a studiu mechanismu jejich působení v organickém pojivu. Druhá část je zaměřena na popis a dosažené výsledky v oblasti studia katalytických systémů pro síťování organických pojiv. Třetí kapitola se zabývá formulací nátěrových hmot a organických povlaků. en
dc.format.extent 36
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Plný text práce je přístupný elektronicky pouze v rámci univerzity.
dc.subject antikorozní pigment cs
dc.subject plniva cs
dc.subject organické povlaky cs
dc.subject koroze cs
dc.subject autooxidace cs
dc.subject deriváty ferrocenu cs
dc.subject objemová koncentrace pigmentů cs
dc.subject formulace nátěrových hmot cs
dc.subject anticorrosive pigment en
dc.subject filler en
dc.subject organic coatings en
dc.subject corrosion en
dc.subject autooxidation en
dc.subject ferrocene derivatives en
dc.subject pigment volume concentration en
dc.subject paints formulation en
dc.title Formulace nátěrových hmot cs
dc.title.alternative Formulation of paints en
dc.type Thesis en
dc.date.accepted 2020-07-01
dc.description.abstract-translated The presented work is divided into three logical parts reflecting the results of the applicant's scientific and research activities. The first part of the thesis is devoted to the synthesis of functional pigments and fillers for organic coatings and the study of the mechanism of their activity in organic binders. The second part is focused on the description and achieved results in the field of the study of catalytic systems for cross-linking of organic binders. The third chapter deals with the formulation of paints and organic coatings. en
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.date.submitted 2020-02-05


Files in this item

Files Size Format View Description
veselý_2020_hp.pdfBlocked 52.93Mb PDF View/Open habilitační práce
veselý_2020_prilohy.pdfBlocked 47.76Mb PDF View/Open přílohy habilitační práce
veselý_2020_op.zip 649.4Kb application/zip View/Open oponentské posudky
veselý_2020_teze.pdfBlocked 2.017Mb PDF View/Open teze habilitační práce

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account