Řešení inverzního problému odhadu permitivity materiálu ve volném prostoru

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řešení inverzního problému odhadu permitivity materiálu ve volném prostoru

Show simple item record

dc.contributor.author Tomášek, Pavel
dc.date.accessioned 2020-09-17T07:39:33Z
dc.date.available 2020-09-17T07:39:33Z
dc.date.issued 2013-09-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-929-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45921
dc.description.abstract Doktorská práce je zamerena na návrh a implementaci systému rešícího inverzní problém urcení elektrické permitivity neznámého materiálu ci vrstev neznámých druhu materiálu. V navrženém rešení je využita kombinace evolucního algoritmu a prímého matematického modelu vypocítávajícího koeficienty odrazu a prostupu definovaného materiálu ci vícevrstvé struktury definovaných materiálu. Vstupem systému jsou pritom práve koeficienty odrazu a prostupu ve volném prostoru ve frekvencním rozsahu od jednotek gigahertz výše. V práci je též venován prostor citlivostní analýze i analýze nejistot implementovaného sytému. Soucástí práce jsou i experimenty jak se syntetickými daty, tak i s daty z prímých merení prokazující použitelnost navrženého systému. Odhady komplexní permitivity provedené v rámci experimentální cásti jsou uspokojivé, s pomerne nízkou mírou nejistot a soucasne s prijatelnou tolerancí vuci úrovni chyby u vstupních dat.
dc.format 104
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zpetná rekonstrukce cs
dc.subject komplexní permitivita cs
dc.subject evulucní algoritmus cs
dc.subject volný prostor cs
dc.subject inverzní problém cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject rozptylové parametry cs
dc.subject citlivostníanalýza cs
dc.subject analýza nejistot cs
dc.subject backward reconstruction en
dc.subject complex permittivity en
dc.subject evolutionary algorithm en
dc.subject free space en
dc.subject inverse problem en
dc.subject optimization en
dc.subject scattering parameters en
dc.subject sensitivityanalysis en
dc.subject uncertainty analysis en
dc.title Řešení inverzního problému odhadu permitivity materiálu ve volném prostoru
dc.title.alternative Řešení inverzního problému odhadu permitivity materiálu ve volném prostoru
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Cvachovec, František
dc.contributor.referee Šeda, Miloš
dc.contributor.referee Tesař, Jiří
dc.date.accepted 2020-07-23
dc.description.abstract-translated The aim of the doctoral thesis is to design and implement a system for solving the inverse problem of estimation of electric permittivity of an unknown material or multiple layers of unknown materials. The proposed solution is based on the combination of an evolutionary algorithm and a direct mathematical model computing transmission and reflection coefficients of a defined material or a multi-layered structure of defined materials. Synthetic data as well as real data obtained by direct measurement of transmission and reflection coefficients in free space (frequency range: single units of gigahertz and higher) serve as the system input. Uncertainty and sensitivity analyses are also part of the study. Included experiments present reasonable estimations of complex permittivity with rather low uncertainties and low sensitivity on the error of the input data.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 56852
dc.date.submitted 2020-06-01


Files in this item

Files Size Format View Description
tomášek_2020_dp.pdf 3.629Mb PDF View/Open None
tomášek_2020_op.pdf 2.079Mb PDF View/Open None
tomášek_2020_vp.pdf 387.3Kb PDF View/Open None
tomášek_2020_teze.pdf 1.919Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account