Pneumatický motor CE 107

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pneumatický motor CE 107

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gazdoš, František cs
dc.contributor.author Frolka, Vilém cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:39:22Z
dc.date.available 2010-07-15T22:39:22Z
dc.date.issued 2007-05-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4592
dc.description.abstract Hlavním cílem diplomové práce bylo řízení otáček u pneumatického motoru CE 107 v prostředí MATLAB. Za tímto účelem byly naměřeny statické charakteristiky, provedla se kalibrace otáček, identifikace ventilu a identifikace celé soustavy. Model byl řízen pomocí kaskádní regulace, kde se využívají dva regulátory. Primární regulátor řídí otáčky a sekundární řídí pozici ventilu. Závěrem je pak přiložen stručný manuál a návrh laboratorní úlohy pro studenty. cs
dc.format 105 s., 9 s. příloh cs
dc.format.extent 5541288 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Engine speed control en
dc.subject CE 107 en
dc.subject cascade control en
dc.subject identification en
dc.subject Řízení otáček motoru cs
dc.subject CE 107 cs
dc.subject kaskádní řízení cs
dc.subject identifikace cs
dc.title Pneumatický motor CE 107 cs
dc.title.alternative CE107 Engine Speed Control en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hirmajer, Tomáš cs
dc.date.accepted 2007-06-06 cs
dc.description.abstract-translated The main goal of this thesis was to continue speed of the CE 107 Engine Speed Control apparatus in the MATLAB environment. First, complete identification of the system was done including speed calibration. This was then used for cascade control of the process. This type of continue uses two controllers - the first one regulator speed & the second control valve position. At the end of this work, a brief manual together with a concept for student's laboratory work are also included. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6046
dc.date.assigned 2007-02-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
frolka_2007_dp.pdf 5.284Mb PDF View/Open
frolka_2007_vp.doc 297.5Kb Microsoft Word View/Open
frolka_2007_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account