Aspekty zákonitostí tvarování porcelánu a nalezení možných cest vývoje porcelánového výrobku s využitím metod 3D tisku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aspekty zákonitostí tvarování porcelánu a nalezení možných cest vývoje porcelánového výrobku s využitím metod 3D tisku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stanický, Petr
dc.contributor.author Přibík, Martin
dc.date.accessioned 2020-10-09T00:27:50Z
dc.date.available 2020-10-09T00:27:50Z
dc.date.issued 2014-09-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-950-2
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45933
dc.description.abstract Disertační práce popisuje, analyzuje a zkoumá reálnou aplikaci 3D tisku do porcelánového průmyslu. Celkově teoretický obsah je rozdělen do čtyř kapitol, z nichž první popisuje a následně zkoumá vhodné 3D tiskové metody vhodné k vývoji a výrobě porcelánového produktu. Druhá kapitola analyzuje deformace porcelánu a přináší způsoby jak je předvídat, kontrolovat a při navrhování s nimi pracovat. Filozofická třetí část práce se zabývá dopady, které využití tisku v reálné praxi porcelánového průmyslu přinese do budoucna a jaké změny mohou vedle designérů očekávat i vývojáři a producenti. Poslední čtvrtá kapitola popisuje několik experimentů aplikace 3D tisku z pohledu inovativních postupů porcelánu, které konfrontují tradiční vývojové techniky. Spolu s experimenty je netradičního pohledu využito k rozvíjení myšlenek a teorií pro řešení některých současných problémů v keramickém průmyslu.
dc.format 32
dc.format.extent 202
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject 3D tisk cs
dc.subject porcelán cs
dc.subject design cs
dc.subject umění cs
dc.subject kontrolované deformace cs
dc.subject rychlé prototypování cs
dc.subject aditivní výroba cs
dc.subject 3D printing en
dc.subject porcelán en
dc.subject design en
dc.subject art en
dc.subject controlled deformations en
dc.subject Rapid Prototyping en
dc.subject Additive Manufacturing en
dc.title Aspekty zákonitostí tvarování porcelánu a nalezení možných cest vývoje porcelánového výrobku s využitím metod 3D tisku cs
dc.title.alternative The aspects a porcelain shaping rules and finding possible ways for usage of 3D printing methods in the porcelain product development en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2020-09-21
dc.description.abstract-translated The dissertation describes, analyzes and examines the real application of 3D printing in the porcelain industry. The entirely theoretical content is divided into four chapters, the first of which describes and then examines the 3D printing methods suitable for development and production of a porcelain product. The second chapter analyzes deformations of porcelain and provides ways to predict, control and what to work with those when designing. The third philosophical part of the thesis deals with the impacts that the use of printing in the real practice of the porcelain industry will bring in the future and what changes developers and producers can expect in parallel with designers. The last fourth chapter describes several experiments in the application of 3D printing from the perspective of innovative porcelain processes that confront traditional development techniques. Together with the experiments, a non-traditional view is used to develop ideas and theories for solving some current problems in the ceramics industry.
dc.description.department Ateliér Design skla cs
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 56954
dc.date.submitted 2020-07-13


Files in this item

Files Size Format View Description
přibík_2020_teze.pdf 1.912Mb PDF View/Open
přibík_2020_dp.pdf 6.836Mb PDF View/Open None
přibík_2020_dp.pdf 176.9Kb PDF View/Open None
přibík_2020_vp.pdf 128.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account