Výzkum aerodynamických parametrů vybraných prvků vzduchotechnických systémů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výzkum aerodynamických parametrů vybraných prvků vzduchotechnických systémů

Show full item record

Thumbnail
Title: Výzkum aerodynamických parametrů vybraných prvků vzduchotechnických systémů
Author: Sehnálek, Stanislav
ISBN: 978-80-7454-968-7
URI: http://hdl.handle.net/10563/45946
Date: 2013-09-30
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 43
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Tato disertační práce se zabývá řešením proudění vzduchu a tlakovou ztrátou speciálních prvků na nově vybudované trati pro měření deskových rekuperačních výměníků tepla. V úvodu je nastíněn způsob měření rekuperačních výměníků, parametry výměníků a podmínky měření. Důraz je kladen především na měřící box pro výměníky. Je popsáno měření tlakové ztráty v různých konfiguracích tohoto boxu. Mezi dalším jsou popsány provedené vizualizace proudění, které jsou porovnány s numerickou simulací. Na základě těchto poznatků je navrhnut nový optimální box. Jsou nastíněny možnosti pro snížení tlakové ztráty nového boxu v podobě úprav vnitřních částí, na základě teoretických výpočtů a numerických simulací jsou realizovány zmíněné úpravy. V závěru práce je popsána validace trati komparačním měřením s certifikovanou laboratoří.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
sehnálek_2020_teze.pdf 13.93Mb PDF View/Open
sehnálek_2020_dp.pdf 32.78Mb PDF View/Open None
sehnálek_2020_op.pdf 1.586Mb PDF View/Open None
sehnálek_2020_vp.pdf 146.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account