Analýza rozvoje turistiky a cestovniho ruchu v mikroregionu Nový Dvůr

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza rozvoje turistiky a cestovniho ruchu v mikroregionu Nový Dvůr

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kloudová, Jitka
dc.contributor.author Grufík, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:42:33Z
dc.date.available 2010-07-15T22:42:33Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4596
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá rozvojem turistiky a cestovního ruchu v mikroregionu Nový Dvůr. První část práce je zaměřena na výklad pojmů, rozdělení cestovního ruchu, ekonomické důsledky a vývojové trendy v cestovním ruchu. Druhá část práce zkoumá stávající stav a potenciál rozvoje cestovního ruchu a turistiky v mikroregionu Nový Dvůr. Tato část zahrnuje analýzu současného stavu cestovního ruchu v regionu pomocí SWOT analýzy a podává určitý nástin možného řešení rozvoje venkovské turistiky v mikroregionu Nový Dvůr. cs
dc.format 74 s., 6 s. obr. cs
dc.format.extent 1870254 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Cestovní ruch cs
dc.subject mikroregion Nový Dvůr cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject současný stav cs
dc.subject turistika cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject Tourism en
dc.subject microregion New Court en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject development en
dc.subject contenporary state en
dc.subject tourism en
dc.subject competition en
dc.title Analýza rozvoje turistiky a cestovniho ruchu v mikroregionu Nový Dvůr cs
dc.title.alternative Analysis development tourism and travel activity in microregion New Court en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fialová, Monika
dc.date.accepted 2007-06-14
dc.description.abstract-translated The bachelor assignment deals with tourism development and tourist trade in the microregion New Court. The first issue of my assignment is oriented to interpretation of definitions, the separation of tourist trade, economic consequences and evolutionary general drift. The second issue of my asignment is oriented to current state and potential tourism development in the microregion New Court. This part includes analyse present state of tourist trade in the region by the help of SWOT analyse and gives us a possible development solution of provincial tourism in the microregion New Court. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/112 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6402
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
grufík_2007_bp.pdf 1.783Mb PDF View/Open
grufík_2007_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
grufík_2007_op.doc 1.333Mb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account