Nanokompozity na bázi montmorillonitu: příprava, struktura a vlastnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nanokompozity na bázi montmorillonitu: příprava, struktura a vlastnosti

Show simple item record

dc.contributor.author Kalendová, Alena
dc.date.accessioned 2021-02-23T13:37:54Z
dc.date.available 2021-02-23T13:37:54Z
dc.date.issued 2021-02-23
dc.identifier.isbn 978-80-7454-931-1 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45998
dc.description.abstract Polymerní nanokompozity představují skupinu vícefázových materiálů, kde alespoň jedna fáze má minimálně jeden rozměr menší než 100nm. Navíc se tyto materiály vyznačují nízkým obsahem plniva ve srovnání s běžnými kompozity. Cílem této práce byla příprava a charakterizace hybridního systému na bázi polymeru a jílového minerálu montmorillonitu (MMT). Jako polymerní matrice byly v této práci použity následující polymery: polyvinylchlorid (PVC), polyolefiny, kyselina polymléčná (PLA) a polyamid 12 (PA12). Práce obsahuje kromě stručného shrnutí teorie další 4 kapitoly, které odráží studium zmíněných polymerů: PVC/MMT, Polyolefin/MMT, PLA/MMT a PA12/MMT nanokompozity. Dále lze v práci nalézt část věnující se procesu interkalace a kointerkalace. Připravené materiály byly dále charakterizovány hlavně z hlediska mechanických vlastností, bariérových vlastností a morfologie. Součástí studie je také hodnocení vlivu použitých aditiv na proces degradace připravených nanokompozitů vzhledem k životnímu prostředí en
dc.format 46 cs
dc.format.extent 46 en
dc.language.iso cs en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně en
dc.rights Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Plný text práce je přístupný elektronicky pouze v rámci univerzity. en
dc.subject nanokompozity, montmorillonit, interkalace, kointerkalace, příprava, struktura, vlastnosti, degradace, polyvinylchlorid (PVC), polyetylen (PE), polypropylen (PP), kyselina polymléčná (PLA), polyamid 12 (PA12) en
dc.subject Nanocomposite, Montmorillonite, Intercalation, Co-intercalation , Processing, Structure, Properites, Degradation, Polyvinylchloride (PVC), Polyethylene (PE), Polypropylene (PP), Polylactic Acid (PLA), Polyamide 12 (PA12) en
dc.title Nanokompozity na bázi montmorillonitu: příprava, struktura a vlastnosti en
dc.title.alternative Nanocomposites Based on Montmorillonite: Processing, Structure and Properties en
dc.type Book en
dc.date.accepted 2020-10-07
dc.description.abstract-translated The field of polymer nanocomposites presents a class of multiphase materials, where at least one of the phases has at least one dimension less than 100 nm. Typical is low content of clay compared to conventional composites. The aim of this work is processing and characterization of a hybrid organic/inorganic system based on polymer and montmorillonite (MMT). As the polymer matrix, polyvinylchloride (PVC), polyolefin, polylactic acid (PLA) and polyamide 12 (PA12) were used. In addition to a brief introduction, the work contains another 4 chapters, which reflect the study of the mentioned polymers: PVC/MMT, Polyolefin/MMT, PLA/MMT and PA12/MMT nanocomposites. Futher one part of this work deals with intercalation and cointercalation process. Next, the prepared polymer compositions were characterized mainly from the viewpoint of mechanical properties, barrier properties and morphology. Furthermore, the influence of additives on the degradation of prepared nanocomposites was studied. en
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek en
dc.date.submitted 2020-02-05


Files in this item

Files Size Format View
kalendová_2021_teze.pdfBlocked 2.233Mb PDF View/Open
Hab_Kalendová_posudek_Alexy.pdfBlocked 1.581Mb PDF View/Open
Hab_Kalendová_posudek_Martynková.pdfBlocked 1.005Mb PDF View/Open
Hab_Kalendová_posudek_Vilčáková.pdfBlocked 181.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account