Public Private Partnership v České republice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Public Private Partnership v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pastuszková, Eliška
dc.contributor.author Burianová, Vendula
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:43:36Z
dc.date.available 2010-07-15T22:43:36Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4599
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou Public Private Partnership v České republice. V první, teoretické části, budou definovány základní vztahy mezi veřejným a soukromým sektorem a bude zde vysvětlen pojem Public Private Partnership. V praktické části bude objasněn současný stav implementace PPP v ČR z hlediska stavu legislativy, subjektů na straně veřejného sektoru, které se účastní procesu PPP, a projektů PPP v ČR. Cílem této práce je zhodnocení stavu implementace PPP v ČR vzhledem k úrovni využití PPP ve třech evropských zemích, ve Velké Británii, v Německu a na Slovensku. cs
dc.format 76 s. cs
dc.format.extent 986360 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject veřejný sektor cs
dc.subject soukromý sektor cs
dc.subject Public Private Partnership cs
dc.subject public sector en
dc.subject private sector en
dc.subject Public Private Partnership en
dc.title Public Private Partnership v České republice cs
dc.title.alternative Public Private Partnership in Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich
dc.date.accepted 2007-01-30
dc.description.abstract-translated This graduation thesis is concerned with Public Private Partnership issue in Czech Republic. There will be defined basic relations between public and private sectors and defined the term Public Private Partnership in the first part. There will be made clear current status of PPP implementation in Czech Republic regarding to legislation, subject on the base of public sector, which participates the PPP process and the whole PPP projects in Czech Republic in the practical part. The aim of the theses is to evaluate the state of PPP implementation in Czech Republic regarding to usage level in the three European countries - Great Britain, Germany and Slovakia. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4635
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
burianová_2007_bp.pdfBlocked 963.2Kb PDF View/Open
burianová_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
burianová_2007_op.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account