Vliv nástroje, materiálu a procesu na kvalitu vstřikovaných výrobků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv nástroje, materiálu a procesu na kvalitu vstřikovaných výrobků

Show simple item record

dc.contributor.author Staněk, Michal
dc.date.accessioned 2021-02-23T14:00:53Z
dc.date.available 2021-02-23T14:00:53Z
dc.date.issued 2021-02-23
dc.identifier.isbn 978-80-7454-978-6 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46000
dc.description.abstract Technologie vstřikování patří v posledních letech k nejprogresivněji se rozvíjejícím způsobům zpracování polymerních materiálů. Rozšiřuje se nejen množství polymerních materiálů a jejich modifikací určených ke zpracování touto technologií, ale také softwarové nástroje a strojní vybavení směřující k optimalizaci výrobního procesu. Cílem těchto tezí je udělat přehled výzkumné činnosti zaměřené do problematiky řešení nástrojů (vstřikovacích forem) pro technologii vstřikování. Důležitou fází vstřikovacího cyklu je doprava taveniny, ať už v rámci vtokového systému nebo samotné dutiny formy. Za účelem provedení experimentů byly zkonstruovány a vyrobeny testovací formy umožňující měnit kontrukční parametry v součinnosti se změnami parametrů vstřikovacího stroje či použitých periferií. Největší pozornost byla věnována vlivu drsnosti povrchu formy na zatékavost polymerní taveniny. Nemalý prostor byl věnován také problematice vstřikovaní kaučukových směsí, a to jak z pohledu zatékavosti, tak i z pohledu optimalizace výrobního cyklu za pomocí konstrukčních úprav vstřikovací formy. Velká část obsahu předkládaných tezí byla publikována ve vědeckých časopisech uvedených v databázích WoS a SCOPUS nebo v rámci mezinárodních konferencí. Některé výsledky jsou také předmětem ochrany duševního vlastnictví (patenty, užitné vzory). en
dc.format.extent 34 en
dc.language.iso cs en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně en
dc.rights Profesorské teze jsou přístupné elektronicky pouze v rámci univerzity. en
dc.subject technologie vstřikování, vstřikovací forma, polymer, drsnost povrchu, zatékavost, vstřikovací tlak, vtokový systém en
dc.subject injection molding technology, injection mold, polymer, surface roughness, fluidity, injection pressure, runner system en
dc.title Vliv nástroje, materiálu a procesu na kvalitu vstřikovaných výrobků en
dc.title.alternative Influence of tool, material and process on the quality of injection molded products en
dc.type Book en
dc.date.accepted 2021-01-20
dc.description.abstract-translated Injection molding technology has been one of the most progressive methods of polymer processing in recent years. The advancements can be seen not only in the numerous new polymer materials and the manners in which they are modified, but also in the software and hardware tools capable of optimizing the manufacturing process. The goal of these theses is to prepare a thorough overview of research activity centred on the problematic of tool design in the field of injection molding. One of the most important phases of the injection molding cycle is the melt transportation, be it in the runner system or the cavity itself. For the experiments, test plates enabling the change in construction parameters together with the parameters of the injection molding machine and its peripheral equipments were designed and subsequently manufactured. The largest timeframe was devoted to the influence of mold’s surface roughness on the fluidity of the polymer melt. A portion of the work was also given to the problematic of rubber compound injection mold. The investigations in this area were concerned with flowability and the optimization of the manufacturing cycle through the construction modifications of the injection mold. Great part of the content encompassed in the submitted theses was either published in scientific journals, which can be found in WoS and SCOPUS databases, or presented at international conferences. Some of the results are also protected as intellectual property (patents, utility model). en
dc.thesis.degree-discipline Nástroje a procesy en
dc.date.submitted 2020-10-07


Files in this item

Files Size Format View
staněk_2021_teze.pdfBlocked 1.918Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account