Funkcionalizované biologicky rozložitelné kopolyestery pro lékařské aplikace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Funkcionalizované biologicky rozložitelné kopolyestery pro lékařské aplikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlařík, Vladimír
dc.contributor.author Amini Moghaddam, Maliheh
dc.date.accessioned 2021-06-22T16:06:19Z
dc.date.available 2021-06-22T16:06:19Z
dc.date.issued 2016-09-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-002-6 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46010
dc.description.abstract Tato disertační práce je zaměřena na vývoj a charakterizaci nových biologicky odbouratelných systémů na bázi kyseliny polymléčné pro lékařské aplikace. První část této práce je věnována přípravě a charakterizaci mikrostrukturovaných antibakteriálních systémů, kde byla antibakteriální aktivita připravených materiálů zprostředkována pomocí anorganického aditiva na bázi hlinitých podvojných solí kyseliny sírové. Druhá část je zaměřena na přípravu a charakterizaci 3D polymerních struktur pro krytí ran. Jako modelovou bioaktivní látku bylo použito antibiotikum gentamicin sulfát. Obě experimentální studie obsahují detailní popis strukturních a degradačních vlastností vyvinutých systémů a přináší tak nové poznatky do oblasti materiálového výzkumu biorozložitelných polyesterů pro medicínské aplikace.
dc.format 43 cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject polyester cs
dc.subject biodegradovatelné polymery cs
dc.subject aplikace v medicine cs
dc.subject modifikace cs
dc.subject porézní materiály cs
dc.subject polylaktid cs
dc.subject polyesters en
dc.subject biodegradable polymers en
dc.subject medical application en
dc.subject modification en
dc.subject porous materials en
dc.subject polylactic acid en
dc.title Funkcionalizované biologicky rozložitelné kopolyestery pro lékařské aplikace
dc.title.alternative Functionalized biodegradable co-polyesters for medical applications
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Bakar, Mohamed
dc.contributor.referee Kovalčík, Adriána
dc.contributor.referee Slobodian, Petr
dc.date.accepted 2021-05-28
dc.description.abstract-translated This doctoral thesis is aimed at development and characterizations of novel biodegradable polylactid acid based systems for medical applications. The first part of this work is dedicated to preparation and characterization of novel biodegradable micro structured antibacterial systems where the antibacterial activity of the prepared materials was ensured by incorporation of the inorganic additive based on double sulfates of aluminium. The second part is focused on preparation and characterization of 3D polymer structures. The antibiotic gentamicin sulfate was used as model bioactive agent suitable for would dressing applications. Both experimental parts were also comprised of the detailed structural a degradation studies that bring novel insights into the field of biodegradable polyesters medical research.
dc.description.department Centrum polymerních materiálů
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 59589
dc.date.submitted 2021-03-31


Files in this item

Files Size Format View Description
Amini_Moghaddam_teze_2021.pdf 2.838Mb PDF View/Open
amini moghaddam_2021_dp.pdf 10.09Mb PDF View/Open None
amini moghaddam_2021_op.zip 1.241Mb application/zip View/Open None
amini moghaddam_2021_vp.pdf 302.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account