Programové vybavení pro zálohování a obnovu souborů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Programové vybavení pro zálohování a obnovu souborů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chalupa, Petr cs
dc.contributor.author Pálková, Hana cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:45:09Z
dc.date.available 2010-07-15T22:45:09Z
dc.date.issued 2007-05-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4603
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na problematiku zálohování a případnou obnovu dat. To představuje často podceňovanou, přesto velmi důležitou činnost pro to, abychom se mohli na počítače a informační technologie skutečně spolehnout. Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření programového vybavení pro zálohování souborů na platformě MS Windows, který nám bude umožňovat zálohování a následnou obnovu vybrané části adresářové struktury, kdy bude obnova provedena do stavu identického se stavem při tvorbě vybrané zálohy a to bez nutnosti vytvářet vždy úplné zálohy. Další části se zabývají stručnou rešerší používaných typů zálohování dat v osobních počítačích a jejich zhodnocení a to jak stávajících programů tak programu mnou vytvořeného. cs
dc.format 64s.,1s. obr.příloh cs
dc.format.extent 1434907 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject backup en
dc.subject archiving en
dc.subject restoring en
dc.subject data en
dc.subject MS Windows en
dc.subject program en
dc.subject C# en
dc.subject záloha cs
dc.subject archivace cs
dc.subject obnova cs
dc.subject data cs
dc.subject MS Windows cs
dc.subject program cs
dc.subject C# cs
dc.title Programové vybavení pro zálohování a obnovu souborů cs
dc.title.alternative Software for intelligent files backup and restore en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Přibyl, David cs
dc.date.accepted 2007-06-25 cs
dc.description.abstract-translated This work deals with problematic of creating backup and data restoring. This is often underestimated but very important activity that assures us that we can rely on computers and information technology. The main idea of this work is to develop software that is able to backup directories and files on computers with Windows operating system installed and that can restore selected directories and files into the identical structure at the time of backup creation. Software uses intelligent method that does not needed to create full backups each backup time. Next part of this work contains short description of currently used backup methods in computers, their evaluation and comparison with developed software. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6429
dc.date.assigned 2007-02-13 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
pálková_2007_dp.pdfBlocked 1.368Mb PDF View/Open
pálková_2007_vp.doc 300Kb Microsoft Word View/Open
pálková_2007_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account