Projekt inovace informačního systému Ginis na Městském úřadě Břeclav

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt inovace informačního systému Ginis na Městském úřadě Břeclav

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sodomka, Petr
dc.contributor.author Gajdová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:47:11Z
dc.date.available 2010-07-15T22:47:11Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4608
dc.description.abstract Informační systémy jsou v současné době stále významnější pro efektivnější chod každé organizace. Mají-li poskytovat kvalitní informace, musí tyto systémy pořizovat, vyhodnoco-vat, případně navrhovat inovační řešení. Na základě tohoto se tato diplomová práce zabývá projektem inovace informačního systému Ginis na Městském úřadě v Břeclavi. V práci je zpracována teoretická část, která se zaměřuje na veřejnou správu a samosprávu a využívání informačních systémů ve veřejné správě. Praktická část se opírá o výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo na Městském úřadě v Břeclavi. Na jeho základě byla navržena opat-ření, která zefektivní práci se spisovou službou Ginis. cs
dc.format 88 s., 7 s. tab. příloh. cs
dc.format.extent 1686212 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Ginis-spisová služba cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject informační systémy ve veřejné správě cs
dc.subject Ginis-record system en
dc.subject public administration en
dc.subject information systems in the public administration en
dc.title Projekt inovace informačního systému Ginis na Městském úřadě Břeclav cs
dc.title.alternative Project innovation the information systems Ginis on the Municipal Office in Breclav en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Jan
dc.date.accepted 2007-05-28
dc.description.abstract-translated At the present time, the information systems are ever more important for effective running of each organization. If the organizations want to supply high-quality information, they have to provide these systems, evaluate them, and eventually suggest innovative solutions. There-fore this graduation theses is engaged in the project of innovation of Ginis information sys-tem at the Municipal Office in Breclav. The thesis has theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the public administration and local government and making use of information systems in the public administration. The practical part is based on re-sults of questionnaire that was carried out at the Municipal Office in Breclav. There were suggested measures to improve the work with Ginis record system. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5588
dc.date.assigned 2007-03-05
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
gajdová_2007_dp.pdf 1.608Mb PDF View/Open
gajdová_2007_vp.pdf 527.0Kb PDF View/Open
gajdová_2007_op.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account