Koncepce BYOD v malých a středních firmách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Koncepce BYOD v malých a středních firmách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Králík, Lukáš
dc.contributor.author Indra, Michal
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:11Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:11Z
dc.date.issued 2021-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46158
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá koncepcí BYOD (Bring Your Own Device neboli přines si své vlastní zařízení) v malých a středních firmách. V teoretické části je jako první krátce zmíněn vývoj tohoto konceptu, v dalších kapitolách se práce věnuje problematice vlastnictví zařízení, přístupu manažerů k BYOD, přínosům a rizikům konceptu BYOD a jejich možným protiopatřením, v poslední kapitole teoretické části jsou zmíněny právní aspekty BYOD. V praktické části se práce zaobírá zhodnocením současného stavu konceptu BYOD na území ČR, toto hodnocení je zpracováno formou ankety. Další část je věnována analyzování přínosnosti tohoto konceptu, poslední část práce se zabývá návrhem varianty řešení BYOD v malých a středních firmách.
dc.format 78 s. (100 116 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject BYOD cs
dc.subject mobilní zařízení cs
dc.subject podnik cs
dc.subject systém cs
dc.subject koncept cs
dc.subject software cs
dc.subject hardware cs
dc.subject správa cs
dc.subject přínos cs
dc.subject riziko cs
dc.subject hrozba cs
dc.subject protiopatření cs
dc.subject infrastruktura cs
dc.subject integrita cs
dc.subject aktivum cs
dc.subject dostupnost cs
dc.subject BYOD en
dc.subject mobile device en
dc.subject company en
dc.subject system en
dc.subject concept en
dc.subject software en
dc.subject hardware en
dc.subject management en
dc.subject benefit en
dc.subject risk en
dc.subject countermeasure en
dc.subject infrastructure en
dc.subject integrity en
dc.subject asset en
dc.subject availability en
dc.title Koncepce BYOD v malých a středních firmách
dc.title.alternative The BYOD Concept in Small and Medium Sized Companies
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Žáček, Petr
dc.date.accepted 2021-06-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the concept of BYOD in small and medium-sized companies. The first part of theoretical work briefly mentions the development of this concept, in the next chapters of this work is described the issue of equipment ownership, managers' approach to BYOD, benefits and risks of the BYOD concept and their possible countermeasures, the last chapter of the theoretical part mentions the legal aspects of BYOD. In the practical part is evaluated the current state of the BYOD concept in the Czech Republic, this evaluation is processed in the form of a questionnaire survey. The next part is devoted to analysing the benefits of this concept, the last part develops the design of a specific BYOD solutions in small and medium-sized companies.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie v administrativě cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies in Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 57637
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2021-05-28


Files in this item

Files Size Format View Description
indra_2021_dp.zip 76.21Kb application/zip View/Open None
indra_2021_op.pdf 154.8Kb PDF View/Open None
indra_2021_vp.doc 290.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account