Podpůrné materiály pro výuku programování na středních školách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Podpůrné materiály pro výuku programování na středních školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Strmiska, Martin
dc.contributor.author Vyvlečková, Veronika
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:13Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:13Z
dc.date.issued 2021-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46212
dc.description.abstract Práce je zaměřena na vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky programování na středních školách. Cílem práce je vytvoření výukových materiálů v podobě praktických cvičení v programovacím jazyce C#. Výukové materiály jsou sestaveny podle požadavků pro výuku Informatického semináře na střední škole. V teoretické části bude popsán programovací jazyk C# včetně jeho syntaxe a sémantiky. Praktická část potom popisuje jednotlivé vyučovací hodiny a k nim přiřazené výukové materiály v podobě prezentací a zdrojových kódů.
dc.format 72 s. (10 334 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject C# cs
dc.subject výukové materiály cs
dc.subject základy programování cs
dc.subject algoritmus cs
dc.subject vývojové prostředí cs
dc.subject C# en
dc.subject educational materials en
dc.subject basics of programming en
dc.subject algorithm en
dc.subject integrated development environment en
dc.title Podpůrné materiály pro výuku programování na středních školách
dc.title.alternative Support Materials for the Tuition of Programming in Secondary Schools
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Král, Erik
dc.date.accepted 2021-06-02
dc.description.abstract-translated This work is focused on creating educational materials, which will support programming lessons in secondary schools. This work aims to create these educational materials in form of practical exercises in programming language C#. Educational materials are compiled according to requirements for the Informatics seminar in secondary school. In theoretical part is described programming language C#, including its syntax and semantics. The practical part then describes individual lessons and assigned presentations and source codes.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Softwarové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Software Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 57773
dc.date.submitted 2021-05-17


Files in this item

Files Size Format View Description
vyvlečková_2021_dp.pdf 1.628Mb PDF View/Open None
vyvlečková_2021_op.pdf 150.8Kb PDF View/Open None
vyvlečková_2021_vp.pdf 148.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account