Návrh projektu krizových opatření pro omezení šíření koronaviru ve společnosti Kroměřížské technické služby s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh projektu krizových opatření pro omezení šíření koronaviru ve společnosti Kroměřížské technické služby s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Jaromír
dc.contributor.author Vítek, Marian
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:14Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:14Z
dc.date.issued 2020-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46224
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem projektu krizových opatření ve společnosti Kroměřížské technické služby, s.r.o. Cílem práce je analýza současných protiepidemických opatření a následně vytvořit návrh projektu protiepidemických opatření pro omezení šíření koronaviru ve společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána problematika epidemiologie se zaměřením na šíření nakažlivých onemocnění, definovány významné koronaviry včetně aktuálně aktivního viru SARS-CoV-2. Dále je v teoretické části představeno krizové řízení podniku a projektové řízení. Teoretická část diplomové práce je ukončena popisem průběhu šíření nemoci Covid-19 v České republice včetně geneze protiepidemických opatření nařízených vládou České republiky. V praktické části je představena společnost Kroměřížské technické služby, s.r.o. a pokračuje analýzou protiepidemických opatření v této společnosti. Na úvod analýzy již zavedených opatření je využita metoda What-if Analysis pro identifikaci možných rizik, které onemocnění Covid-19 pro společnost přináší a také možná obecná opatření na tato rizika. Následně jsou shrnuta a zhodnocena již zavedená protiepidemická opatření ve společnosti Kroměřížské technické služby s.r.o. V následující kapitole je zpracován projekt protiepidemických opatření, kde je definován proces fungování projektu s rozdělenými protiepidemickými opatřeními do stupňů pohotovosti. Konečná kapitola se zaobírá ekonomickou náročností projektu protiepidemických opatření.
dc.format 80s (105 809 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Epidemie cs
dc.subject infekční onemocnění cs
dc.subject krizové řízení cs
dc.subject opatření cs
dc.subject služby cs
dc.subject Epidemics en
dc.subject infectious diseases en
dc.subject crisis management en
dc.subject measures en
dc.subject services en
dc.title Návrh projektu krizových opatření pro omezení šíření koronaviru ve společnosti Kroměřížské technické služby s.r.o.
dc.title.alternative Project Proposal for crisis Measures to Limit the Spread of Coronavirus in the Company Kroměřížské technické služby s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Víchová, Kateřina
dc.date.accepted 2021-06-01
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the design of a crisis measure project in the company Kroměřížské technické služby, s.r.o. The aim of this work is to analyze the current anti-epidemic measures and then create a project proposal for anti-epidemic measures to reduce the spread of coronavirus in society. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the issue of epidemiology with a focus on the spread of infectious diseases, defines important coronaviruses, including the currently active virus SARS-CoV-2. Furthermore, the theoretical part presents the crisis management of the company and project management. The theoretical part of the diploma thesis ends with a description of the course of the spread of Covid-19 in the Czech Republic, including the genesis of anti-epidemic measures ordered by the government of the Czech Republic. In the practical part, the company Kroměřížské technické služby, s.r.o. and continues with an analysis of anti-epidemic measures in this society. At the beginning of the analysis of already implemented measures, the What-if Analysis method is used to identify the possible risks that Covid-19 brings to society, as well as possible general measures for these risks. Subsequently, the already implemented anti-epidemic measures in the company Kroměřížské technické služby s.r.o. The following chapter deals with the project of anti-epidemic measures, which defines the process of operation of the project with divided anti-epidemic measures into levels of readiness. The final chapter deals with the economic complexity of the project of anti-epidemic measures.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Rizikové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.identifier.stag 57793
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2021-05-07


Files in this item

Files Size Format View Description
vítek_2021_dp.pdf 3.585Mb PDF View/Open None
vítek_2021_op.pdf 134.0Kb PDF View/Open None
vítek_2021_vp.pdf 131.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account