Analýza výrobního sortimentu společnosti Lapp Kabel, s.r.o. v konkurenčním prostředí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza výrobního sortimentu společnosti Lapp Kabel, s.r.o. v konkurenčním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Uhrovičová, Kristýna
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:50:38Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4622
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výrobního sortimentu společnosti Lapp Kabel, s.r.o. Výrobní sortiment byl zhodnocen pomocí následujících analýz: portfoliová analýza, SWOT analýza a PEST analýza. Podkladem pro zpracování této práce byly informace čerpané z odborné literatury, internetových zdrojů, účetních výkazů a výročních zpráv společnosti. Jejím cílem je navržení možných doporučení, které by vedly ke zvýšení konkurenceschopnosti výrobního sortimentu a tím i celé společnosti. cs
dc.format 65 s., 3 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 755503 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject výrobní sortiment cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject matice BCG cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject doporučení cs
dc.subject competitiveness en
dc.subject production assortment en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Boston matrix en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject recommendation en
dc.title Analýza výrobního sortimentu společnosti Lapp Kabel, s.r.o. v konkurenčním prostředí cs
dc.title.alternative Analysis of product assortment of Lapp Kabel, Ltd. in competitive environment en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Černohous, Přemysl
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.date.vskp-available 2037-05-18
dc.description.abstract-translated The Bachelor's Thesis analyses product assortment of Lapp Kabel, Ltd. There were used following methods in this work: Boston matrix, SWOT analysis and PEST analysis. The thesis is based on information from the special literature, the internet, company's books of accounts and annual reports. The main aim of this thesis is to suggest some recommendations which would improve market position and competitive advantage of the products and the whole company. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6531
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
uhrovičová_2007_bp.pdfBlocked 737.7Kb PDF View/Open
uhrovičová_2007_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
uhrovičová_2007_op.doc 86Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account