Projekt podnikové logistiky se zaměřením na skladové hospodářství ve firmě Kovoma s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt podnikové logistiky se zaměřením na skladové hospodářství ve firmě Kovoma s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macurová, Lucie
dc.contributor.author Dohnal, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-16T01:52:37Z
dc.date.available 2010-07-16T01:52:37Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4627
dc.description.abstract Předmětem této diplomové práce je "Skladové hospodářství konkrétního podniku" je ana-lýza skladového hospodářství ve vybrané firmě. První část práce je zaměřena na popis do-savadních poznatků z oblasti zásob včetně jejich řízení a skladování. V druhé části pak hodnotím organizaci skladování a způsob řízení zásob ve firmě KOVOMA s.r.o Cílem práce je předložit vhodné návrhy,které povedou ke snížení podnikových nákladů na zásoby a jejich skladování. cs
dc.format 99 s. cs
dc.format.extent 1702890 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Logistika cs
dc.subject skladování cs
dc.subject skladové hospodářství cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject řízení zásob cs
dc.subject Logistick en
dc.subject warehousing en
dc.subject stockholding en
dc.subject inventory en
dc.subject stock en
dc.subject management en
dc.title Projekt podnikové logistiky se zaměřením na skladové hospodářství ve firmě Kovoma s.r.o. cs
dc.title.alternative Corporate Logistics Project with a View to Warehousing in the Firm Kovoma s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šuba, Vladislav
dc.date.accepted 2007-05-31
dc.description.abstract-translated The goal of submitted thesis "Stock holding in concrete company" is to analyze stock hol-ding in chosen firm. The first part is concentrated on description of actual knowledge of stock, inclluding stock kontrol and storage. In the sekond part I analyse warehousing ma-nagement and the used method of inventory kontrol in the company KOVOMA s.r.o. The purpose of thisis is to submit suitable suggestions which will provide decrease of cista oc stock and storage. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6552
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
dohnal_2007_dp.pdfBlocked 1.624Mb PDF View/Open
dohnal_2007_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
dohnal_2007_op.doc 149Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account