Posouzení finančního zdraví firmy INTERHOTEL MOSKVA, a.s. v letech 2000 - 2004 s cílem návrhu opatření ke zlepšení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Posouzení finančního zdraví firmy INTERHOTEL MOSKVA, a.s. v letech 2000 - 2004 s cílem návrhu opatření ke zlepšení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klívar, Robert
dc.contributor.author Andrýsková, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:23:24Z
dc.date.available 2010-07-13T12:23:24Z
dc.date.issued 2005-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/462
dc.description.abstract Obsahem této bakalářské práce je popis a vyhodnocení finančního zdraví firmy Interhotel Moskva a.s. v letech 2000 - 2004, které je provedeno na základě metod finanční analýzy. Podkladem pro vypracování byly informace čerpané z odborné literatury, internetových zdrojů, účetních výkazů a výročních zpráv společnosti. Cílem této práce je pokusit se navrhnout určitá opatření, která by vedla ke zlepšení současné finanční situace akciové spo-lečnosti. cs
dc.format 65 s. cs
dc.format.extent 1240018 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject finanční zdraví cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject rozdílové ukazatele cs
dc.subject finanční poměrové ukazatele cs
dc.subject metody finanční analýzy cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject financial health en
dc.subject absolute indicators en
dc.subject balance indicators en
dc.subject financial ratio en
dc.subject methods of financial analysis en
dc.title Posouzení finančního zdraví firmy INTERHOTEL MOSKVA, a.s. v letech 2000 - 2004 s cílem návrhu opatření ke zlepšení cs
dc.title.alternative Evaluation of the financial health of the company Interhotel Moskva, a.s. between 2000 - 2004 and recommendation of some measures for improvement en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-18
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is about evaluation of the financial health of company Interhotel Moskva, a.s. over the years 2000 - 2004, which is based on the financial analysis. All information for this work I got from specialist literature, internet sources, accounting statements and annual reports of a company. Main objective of this thesis is recommend some measures for improving the financial situation of the company. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2453
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
andrýsková_2006_bp.pdfBlocked 1.182Mb PDF View/Open
andrýsková_2006_vp.pdf 595.3Kb PDF View/Open
andrýsková_2006_op.pdf 290.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account