Rozvoj města Otrokovice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rozvoj města Otrokovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Malotová, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-16T01:55:01Z
dc.date.available 2010-07-16T01:55:01Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4634
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je posouzení rozvoje města Otrokovice na základě zpracování SWOT analýzy a jiných objektů znalostní databáze. Teoretická část se zabývá hlavně objasněním použitých metod v bakalářské práci, legislativou programu rozvoje města a strategickým plánem obecně a procesem územního plánování. Praktická část přináší vypracování použitých metod, rozhovoru, dotazníku a SWOT analýzu v širokém rozsahu oblastí hodnocení, analyzuje dopravní obslužnost města, navrhuje možnosti pro nastartování regionálního rozvoje, stanovuje závěry na základě předložené analýzy a nastiňuje možný katalog projektů. cs
dc.format 62 s., 1 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1475965 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dotazník cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject rozhovor cs
dc.subject program rozvoje města cs
dc.subject strategický plán cs
dc.subject územní plán cs
dc.subject dopravní obslužnost cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject questionnaire en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject interview en
dc.subject town development plan en
dc.subject strategic concept en
dc.subject territorial plan en
dc.subject traffic situation en
dc.subject project catalogue en
dc.title Rozvoj města Otrokovice cs
dc.title.alternative Developmental of the town of Otrokovice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Macháček, Jiří
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated The main goal of my bachelor's thesis is a developmental assessment of the town of Otrokovice based on processing a SWOT analysis and other entities from a knowledge database. The theoretical section deals mainly with an explanation of the statistical methods applied in the aforementioned thesis work, the legislative programme for town development and generally the strategic concept for the municipal and territorial planning process. The practical section introduces a compilation of the methods used, an interview, a questionnaire and a SWOT analysis within the broad scope of evaluation. This section also analyses the traffic situation in the town of Otrokovice, proposes options for regional development startup, reaches conclusions on the basis of the submitted analyses, and highlights a possible catalogue of projects. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5756
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
malotová_2007_bp.pdf 1.407Mb PDF View/Open
malotová_2007_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
malotová_2007_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account