Analysing Superpanel Data Collection and Data Processing Focused on the Fresh Food Market in 2005

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analysing Superpanel Data Collection and Data Processing Focused on the Fresh Food Market in 2005

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dudleston, Sally
dc.contributor.author Polachová, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:23:38Z
dc.date.available 2010-07-13T12:23:38Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/463
dc.description.abstract Po dohodě se zástupci firmy TNS se ve své bakalářské práci zaměřuji na analýzu sběru dat, jejíž hlavní součástí je aplikace získaných dat na trh s čerstvými a mraženými masnými výrobky a to v oddělení TNS Superpanel Fresh Food, kde jsem po dobu jednoho roku vykonávala svou profesní praxi. Výsledky jsou prezentovány v podobě konkrétních produktů se zaměřením na významného klienta Tesco, který je v současnosti nejrozšířenějším nákupním střediskem ve Velké Británii. V mé bakalářské práci je využito názorných ukázek a grafů pro lepší orientaci čtenáře v dané problematice. cs
dc.format 74 s. cs
dc.format.extent 852876 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject panel cs
dc.subject sber dat cs
dc.subject trh s masnymi vyrobky cs
dc.subject "original kit" cs
dc.subject "palm kit" cs
dc.subject "key fob scanner" cs
dc.subject penetrace cs
dc.subject frekvence cs
dc.subject Panel en
dc.subject data collection en
dc.subject meat market en
dc.subject Original Kit en
dc.subject Palm Kit en
dc.subject Key Fob Scanner en
dc.subject penetration en
dc.subject frequency en
dc.title Analysing Superpanel Data Collection and Data Processing Focused on the Fresh Food Market in 2005 cs
dc.title.alternative Analysing Superpanel Data Collection and Data Processing Focused on the Fresh Food Market in 2005 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-23
dc.description.abstract-translated In an agreement with the representatives of TNS Company, I focus in my dissertation on data collection analysis. The main part of which is an application of obtained data in fresh and frozen meat market in TNS Superpanel Fresh Food Department. This is where my proffesional placement was performed. The results are presented in concrete products aimed at a significat client, which is Tesco, the most widespread shopping centre in Great Britain. In my dissertation, demonstrations are used as well as graphs so that the reader can understand this dilemma. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2544
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
polachová_2006_bp.pdfBlocked 832.8Kb PDF View/Open
polachová_2006_vp.pdf 331.4Kb PDF View/Open
polachová_2006_op.pdf 116.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account