Analýza a přínos současnému grafickému designu let 30. a 60. v USA a v Evropě.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza a přínos současnému grafickému designu let 30. a 60. v USA a v Evropě.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eliška, Jiří
dc.contributor.author Minařík, Václav
dc.date.accessioned 2010-07-16T01:57:47Z
dc.date.available 2010-07-16T01:57:47Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4643
dc.description.abstract Ve své magisterské práci se zabívám historií grafického designu, konkrétně let 40 - 60. v Evropě a v USA, odkazu a inspiračnímu vlivu na nynější grafický design. je rozdělena do dvou částí, kde se snažím nastínit atmosféru doby, vlivy a konkrétní výtvarníky. kteří se zasloužili o inovaci, propagaci a následnou aplikaci grafického designu. cs
dc.format 73 s, 27 s obr. přílohy cs
dc.format.extent 2814643 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Grafický design cs
dc.subject Moderna cs
dc.subject Corporate identity a jednotný vizuální styl cs
dc.subject Fotosazba cs
dc.subject Typografie cs
dc.subject Mezinárodní švýcarský styl cs
dc.subject Graphic design en
dc.subject Modernism en
dc.subject Corporate identity and unified visual style en
dc.subject Photocomposi-tion en
dc.subject Typography en
dc.subject International Swiss style en
dc.title Analýza a přínos současnému grafickému designu let 30. a 60. v USA a v Evropě. cs
dc.title.alternative Analysis and benefits to current graphic design from 30's to 60's in Europa and USA. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Eliška, Jiří
dc.contributor.referee Illík, Rostislav
dc.date.accepted 2007-05-30
dc.description.abstract-translated In my diploma thesis I concern myself with history of graphic design, exactly 40's till 60's in Europe and USA, with its reference and inspiration influence over up-to-date graphic design. It is divided into two parts, where I try to sketch out an atmosphere of the time, influences and particular artists, who have had merit in inovation, propagation and follow-up application of graphic design. en
dc.description.department Ústav reklamní fotografie a grafiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/188 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 3032
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
minařík_2007_dp.pdf 2.684Mb PDF View/Open
minařík_2007_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
minařík_2007_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account