Analýza rizik tuzemských a dovážených hraček na zdraví dětí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza rizik tuzemských a dovážených hraček na zdraví dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hoke, Eva
dc.contributor.author Marada, Jan
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:26Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:26Z
dc.date.issued 2020-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46495
dc.description.abstract Bakalářská práce řeší problematiku zdravotních rizik tuzemských i dovážených hraček na zdraví dětí. Teoretická část se věnuje charakteristice základních pojmů jako hračky a jejího poslání, toxikologie či analýza rizik. Praktická část analyzuje rizika nákupů hraček dle spotřebitelských preferencí za pomoci metod dotazníkového šetření, řízených rozhovorů, What-if analýzy a matice rizik. V závěru je nastíněn možný budoucí vývoj v oblasti prevence při výběru hraček. K tomu slouží vývojový diagram, postup nahlášení závadné hračky a také návrh na šíření osvěty.
dc.format 71
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hračka cs
dc.subject riziko cs
dc.subject dítě cs
dc.subject ochrana spotřebitele cs
dc.subject mezinárodní obchod cs
dc.subject toy en
dc.subject risk en
dc.subject child en
dc.subject consumer protection en
dc.subject international trade en
dc.title Analýza rizik tuzemských a dovážených hraček na zdraví dětí
dc.title.alternative Risk Analysis of Domestic and Imported Toys on the Health of Children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Veselík, Petr
dc.date.accepted 2021-06-07
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis addresses the issue of health risks of domestic and imported toys to the health of children. The theoretical part deals with the characteristics of basic concepts such as toys and its mission, toxicology or risk analysis. The practical part analyzes the risks of buying toys according to consumer preferences with the help of the method of questionnaire survey, controlled interviews, what-if analysis and risk matrix. Finally, a possible future development in the field of prevention in the selection of toys is outlined. This is done using a flow chart, the procedure for declaring defective toys and also a proposal to spread awareness.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 58316
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2021-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
marada_2021_dp.pdf 2.081Mb PDF View/Open None
marada_2021_op.pdf 139.7Kb PDF View/Open None
marada_2021_vp.pdf 227.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account