Analýza motivace ve vybrané organizaci veřejného sektoru

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza motivace ve vybrané organizaci veřejného sektoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hoke, Eva
dc.contributor.author Pěnčíková, Veronika
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:27Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:27Z
dc.date.issued 2020-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46515
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu motivace práce ve státní správě. Teoretická část je věnována charakteristice pojmů motivace a veřejné sféře. Praktická část si již klade za cíl analyzovat úroveň motivace pracovníků městského úřadu v Hodoníně. Podpůrnými metodami bylo dotazníkové šetření, SWOT analýza a matice rizika.
dc.format 75 s. (84 977 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Motivace cs
dc.subject analýza motivace cs
dc.subject pracovní spokojenost cs
dc.subject odměny cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject metodika cs
dc.subject Motivation en
dc.subject motivation analysis en
dc.subject work contentment en
dc.subject work benefits en
dc.subject public sector en
dc.subject methodology en
dc.title Analýza motivace ve vybrané organizaci veřejného sektoru
dc.title.alternative The Motivation Analysis of Selected Organization in Public Sector
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kutnarová, Alice
dc.date.accepted 2021-06-07
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on the analysis of work motivation in state administration. The theoretical part is devoted to the characteristics of the concepts of motivation and the public sphere. The practical part aims to analyze the level of motivation of employees of the municipal office in Hodonín. The supporting methods were a questionnaire survey, SWOT analysis, and risk matrix.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 58348
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2021-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
pěnčíková_2021_dp.pdf 1.397Mb PDF View/Open None
pěnčíková_2021_op.pdf 228.8Kb PDF View/Open None
pěnčíková_2021_vp.pdf 129.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account