Ochrana majetku a osob v režimu ISO 9001

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ochrana majetku a osob v režimu ISO 9001

Show simple item record

dc.contributor.advisor Laucký, Vladimír cs
dc.contributor.author Šťáva, Jiří cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:00:31Z
dc.date.issued 2007-05-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4651
dc.description.abstract Cílem mé práce je seznámit čtenáře s významem jakosti jako nástrojem rozvoje podnikové kultury, ekonomického růstu a zájmu o požadavky zákazníků. Pokusil jsem se seznámit čtenáře se způsobem jak vytvořit a zavést ČSN EN ISO 9001:2001 do podniků průmyslu komerční bezpečnosti. S různými způsoby a nástroji, které nám pomáhají jakost udržovat a neustále zlepšovat ( audity, 7 základních nástrojů jakosti ).Sestavil jsem příručku jakosti pro podnik průmyslu komerční bezpečnosti a analyzoval nejčastěji se vyskytující chyby při zavádění, udržování a neustálého zlepšování systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. cs
dc.format 102 s. cs
dc.format.extent 751239 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 29.05.2012 cs
dc.subject Quality en
dc.subject quality management system en
dc.subject quality policy en
dc.subject quality manual en
dc.subject quality objectives en
dc.subject control of quality en
dc.subject process en
dc.subject product en
dc.subject monitoring en
dc.subject measurement en
dc.subject continual improvement en
dc.subject nonconformity en
dc.subject management en
dc.subject audit en
dc.subject customers en
dc.subject communication en
dc.subject supplier en
dc.subject requirement en
dc.subject organization en
dc.subject Jakost cs
dc.subject systém managementu jakosti cs
dc.subject politika jakosti cs
dc.subject příručka jakosti cs
dc.subject cíle jakosti cs
dc.subject řízení jakosti cs
dc.subject proces cs
dc.subject produkt cs
dc.subject monitorování cs
dc.subject měření cs
dc.subject neustálé zlepšování cs
dc.subject neshoda cs
dc.subject management cs
dc.subject audit cs
dc.subject zákazníci cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject dodavatel cs
dc.subject požadavek cs
dc.subject organizace cs
dc.title Ochrana majetku a osob v režimu ISO 9001 cs
dc.title.alternative Protection possession and person's in regime ISO 9001 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Štefka, Vladislav cs
dc.date.accepted 2007-06-13 cs
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor thesis is to give information about the importance of quality which is an instrument of development of company culture, economic growth and interest in customer's requirements. I tried to outline readers the way how to create and establish ČSN EN ISO 9001:2001 norm in commercial safety companies and acquaint them with instruments that help us to maintain and constantly improve the quality (audits, 7 basic instruments of quality). I compiled a manual of quality for a company that deals with commercial safety and I analyzed the most common defects on installation, maintaining and improving of the system of management of quality according to the ČSN EN ISO 9001:2001 norms. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3542
dc.date.assigned 2007-02-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šťáva_2007_bp.pdfBlocked 733.6Kb PDF View/Open
šťáva_2007_vp.doc 293Kb Microsoft Word View/Open
šťáva_2007_op.doc 291Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account