Povědomí a postoje středoškolské mládeže k neziskovým organizacím

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Povědomí a postoje středoškolské mládeže k neziskovým organizacím

Show simple item record

dc.contributor.advisor Göttlichová, Marcela
dc.contributor.author Růžičková, Markéta
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:27Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:27Z
dc.date.issued 2021-01-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46523
dc.description.abstract Téma této bakalářské práce je "Povědomí a postoje středoškolské mládeže k neziskovým organizacím". V teoretické části je charakterizováno rozdělení a členění národního hospodářství, pojem ne-zisková organizace, její historie a rozdělení. V této části je také definováno, jaké formy mar-ketingové komunikace neziskové organizace využívají. V praktické části je specifikována zkoumaná skupina respondentů a proveden kvantitativní výzkum pomocí online dotazníku. Na základě zpracování získaných materiálů, je výzkum vyhodnocen. Cílem této práce je odpovědět na výzkumné otázky a tím splnit zadaný cíl práce. Práce obsahuje také doporučení pro zlepšení komunikace a výběr daného komunikačního nástroje pro danou skupinu.
dc.format 70 s. 89 174 znaků
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject neziskový sektor cs
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject marketing cs
dc.subject studenti středních škol cs
dc.subject non-profit organization en
dc.subject non-profit sector en
dc.subject marketing comunication en
dc.subject marketing en
dc.subject secondary school students en
dc.title Povědomí a postoje středoškolské mládeže k neziskovým organizacím
dc.title.alternative Awareness and Attitudes of High School Youth towards Non-profit Organizations
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šramová, Blandína
dc.date.accepted 2021-05-25
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is focusing on "The awareness and attitudes of the secondary school students towards the non-profit organizations". The theoretical part defines a non-profit sector, provides an insight into its history and describes its position within the divisions of national economy. Followed by the description of the various marketing strategies across the non-profit sector. The practical part presents the process and findings of the quantitative research conducted through the online survey. This thesis also brings the suggestions on how to improve communication and the proces of selection of the marketing tools for a given group.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 58358
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2021-04-23


Files in this item

Files Size Format View Description
růžičková_2021_dp.pdf 3.566Mb PDF View/Open None
růžičková_2021_op.doc 156.5Kb Unknown View/Open None
růžičková_2021_vp.doc 122.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account