Racionalizace pracoviště ohýbání ve vybrané společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Racionalizace pracoviště ohýbání ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juřičková, Eva
dc.contributor.author Ryšavá, Zuzana
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:27Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:27Z
dc.date.issued 2021-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46526
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá racionalizací pracoviště ohýbání ve vybrané společnosti. Cílem práce je racionalizace pracoviště ohýbání stabilizátorů. Teoretická část zpracovává teoretické poznatky na témata výrobní proces, automatizace a robotizace, lidské zdroje, pracoviště a projekt. Praktická část se dělí na několik částí. Nejprve se zabývá analýzou původního stavu pracoviště ohýbání pomocí různých analýz. Poté je popsána racionalizace pracoviště. Na konci práce je provedeno zhodnocení projektu pomocí analýz. V závěru je proveden návrh pro společnost do budoucna.
dc.format 88 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject robot cs
dc.subject racionalizace cs
dc.subject pracoviště cs
dc.subject procesní analýza cs
dc.subject snímek pracovního dne cs
dc.subject Robot en
dc.subject Rationalization en
dc.subject Workplace en
dc.subject Process analysis en
dc.subject Snapshot of the workday en
dc.title Racionalizace pracoviště ohýbání ve vybrané společnosti
dc.title.alternative Rationalization of the Bending Workplace in a Selected Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sedlák, Josef
dc.date.accepted 2021-06-21
dc.description.abstract-translated The Master's thesis is focused on the rationalization of the bending workplace in a selected company. The aim of the work is to rationalize the workplace of bending stabilizers. The theoretical part deals with theoretical knowledge on topics of production process, automation and robotics, human resources, workplace and project. The practical part is divided into several parts. First, it deals with the analysis of the original state of the bending workplace using various analyzes. Then the rationalization of the workplace is described. At the end of the work, the evaluation of the project is performed using analyzes. In the end, a suggestion is made for the company in the future.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 58376
dc.date.submitted 2021-06-04


Files in this item

Files Size Format View Description
ryšavá_2021_dp.pdf 4.222Mb PDF View/Open None
ryšavá_2021_op.docx 24.79Kb Unknown View/Open None
ryšavá_2021_vp.pdf 198.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account