Optimalizace systému kontroly kvality na úrovni provozoven v rámci maloobchodního řetězce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimalizace systému kontroly kvality na úrovni provozoven v rámci maloobchodního řetězce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Briš, Petr
dc.contributor.author Mikoška, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:02:35Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:19Z
dc.date.issued 2007-08-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4657
dc.description.abstract Autor předkládané práce je ředitelem kvality firmy Ahold Czech Republic. Na uvedené pozici, včetně pozice ředitele kvality pro Ahold Central Europe, pracuje autor od června roku 2005. Je autorem politiky kvality firmy a významně se podílel na řešení mediálně známých kauz, které souvisely se kvalitativními selháními firmy Ahold v druhé polovině roku 2005 a počátkem roku 2006. Předkládaná práce představuje navě vyvíjené a ihned aplikované nástroje managementu kvality na úrovni prodejen a zároveň také nastiňuje princip celkového managementu kvality aplikovatelného pro maloobchodní řetězec. Firma jako celek musí plánovat a koordinovat veškeré obchodní aktivity na principu "Korporátní společenské zodpovědnosti" tak aby se v daném konkurenčně tržním prostředí mohla dlouhodobě pohybovat a plánovat svůj další ekonomický rozvoj. Samotným jádrem práce je představení tří základních nástrojů managementu kvality pro úroveň prodejen, které mohou dovést firmu k dosažení "provozní excelence" všech jejich prodejních jednotek. Dosažení "provozní excelence" je základní podmínkou aby se spokojení zákazníci loajálně vraceli do svých prodejen Albert a Hypernova nehledali v současném eskalovaném konkurenčním prostředí maloobchodního trhu v České republice jiné nákupní alternativy. Nástroji pro dosažení operační excelence jsou v podmínkách Aholdu "Food Safety Manual", "Consumer Quality Index" a "Integrovaná Databáze Kvality". Food Sfatey Manual je dokumentem, který v integrované podobě jednoduše říká co je pro bezpečný chod podejen (z hlediska bezpečného a hygienického prodeje) potřeba udělat a představuje také integrovanou pomůcku pro manažery prodejen pro odpovídající a kvalifikovanou komunikace se státními kontrolními úřady. Consumer Quality Index je nástrojem pro hodnocení prodejen z pohledu , který simuluje pohled zákazníka z hlediska jeho legitimních kvalitativních očekávání. Uvedený nástroj k tomuto účelu používá výsledky různých kontrolních mechanizmů a umožňuje tak poskytnout ucelený "kvalitativní obraz o prodejně" v chápání, kvality prostředí, kvality poskytované služby a kvality vlastního nakoupeného zboží. Integrovaná Databáze Kvality, je nástrojem, který je v současné době vyvíjen a který umožní přesunout firmu z dosavadního reaktivního přístup k chápání kvality k požadovanému pro-aktivnímu přístupu. Pro-aktivní přístup umožní pro-aktivně alokovat zdroje k nápravě, před tím, než vnikne skutečný problém nebo incident. cs
dc.format 111 cs
dc.format.extent 2229455 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 10.08.2009
dc.subject Ahold cs
dc.subject management kvality cs
dc.subject nástroje managementu kvality cs
dc.subject maloobchodní řetězec cs
dc.subject korporátní společenská zodpovědnost cs
dc.subject konkurenčně tržní prostředí cs
dc.subject politika kvality cs
dc.subject provozní excelence cs
dc.subject Food Safety Manual cs
dc.subject Consumer Quality Index cs
dc.subject Integrovaná Databáze Kvality cs
dc.subject hodnocení prodejen cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject pro-aktivní přístup cs
dc.subject Ahold en
dc.subject quality management en
dc.subject tool of quality management en
dc.subject retail chain en
dc.subject corporate social responsibility en
dc.subject competition based market economy en
dc.subject policy of quality en
dc.subject operational excellence en
dc.subject Food Safety Manual en
dc.subject Consumer Quality Index en
dc.subject Integrated Quality Database en
dc.subject evaluation of shops en
dc.subject customer en
dc.subject pro-active approach en
dc.title Optimalizace systému kontroly kvality na úrovni provozoven v rámci maloobchodního řetězce cs
dc.title.alternative Optimisation of quality control system for the shop level operation of retail chain en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrabě, Jan
dc.date.accepted 2007-09-04
dc.description.abstract-translated The author of this diploma thesis works in the position of Quality Director for Ahold Czech Republic. He is working in this position since June 2005, including his position of Quality Director for Ahold Central Europe. He is also the author of Quality Policy for Ahold Czech Republic and in between others was also directly responsible for solving of quality incidents which were widely presented for Ahold through all the media at the second half of 2005 and at the beginning of 2006. Presented diploma thesis is introducing newly developed and immediately applied tools of quality management at store level and at the same time is also providing the main features of the entire quality management system applied for the entire retail company. The retail corporation as the whole must plan and coordinate all it's activities on the basis and in compliance with principles of "Corporate Social Responsibility'q. Only this approach can allow long lasting profitable survival and further economical development in the environment of competition based market economy. The entire key elements of this diploma thesis is introduction of 3 basic tools of quality management designed for store level operation which can help to bring the company to the level of "operational excellence'q for all it's shops or for majority of it's shops. Actual achievement this operational excellence for majority of the shops is considered to be the basic condition to develop loyal customers, who would be coming repeatedly back to their Albert a Hypernova stores and who would not be seeking other shopping alternatives across the retail market of Czech Republic. Those three basic tools to achieve this operational excellence are as follows: "Food Safety Manual'q, "Consumer Quality Index'q and "Integrated Quality Database'q. The :Food Safety Manual'q is a kind of document which is in an integrated and easy to understand way saying what should be done on store level operation to achieve full compliance with applicable food safety legislation and in compliance with general food safety rules. The Manual is also representing an efficient tool for professional communication with governmental controllers, which are coming to control and audit store operation. "Consumer Quality Index'q is the tool which is allowing to evaluate individual shops in the way which simulates customers expectations about quality, This given tool is utilizing for this purpose results of other controlling instruments and is designed to provide complex quality picture about individual stores as it would be evaluated by direct customers (quality environment in shops, quality of service in shops and quality of purchased products). "Integrated Quality Database'q is the tool which is currently under development. The actual purpose if this tool is to shift Ahold from the existing reactive position when solving quality issues to the position of having pro-active approach. Pro-active approach will allow proactively allocate resource prior the actual quality issue or incident would develop. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3568
dc.date.assigned 2007-07-10
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mikoška_2007_dp.pdfBlocked 2.126Mb PDF View/Open
mikoška_2007_vp.pdf 46.12Kb PDF View/Open
mikoška_2007_op.pdf 127.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account