Formy kontroly veřejné správy se zvláštním zřetelem ke kontrole policie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Formy kontroly veřejné správy se zvláštním zřetelem ke kontrole policie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš
dc.contributor.author Chmelová, Marie
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:02:48Z
dc.date.available 2010-07-16T02:02:48Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4658
dc.description.abstract Pojem kontroly v oblasti veřejné správy není zdaleka jednoznačně definován. Práce má za úkol seznámit její čtenáře s druhy kontroly veřejné správy, přiblížit jim kontrolu parlamentní, kontrolu vykonávanou Nejvyšším kontrolním úřadem, kontrolu vykonávanou na základě podání občanů, kontrolu Policie ČR a nakonec kontrolu soudní a kontrolu prostřednictvím státního zastupitelství. Zároveň je uvedeno, jak tyto jednotlivé kontroly dohlíží či kontrolují Policii ČR. Závěr práce je věnován zhodnocení účinnosti jednotlivých kontrol. cs
dc.format 41 cs
dc.format.extent 1091974 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject kontrola veřejné správy cs
dc.subject parlamentní kontrola cs
dc.subject kontrola vykonávaná Nejvyšším kontrolním úřadem cs
dc.subject kontrola vykonávaná na základě podání občanů cs
dc.subject kontrola Policie ČR cs
dc.subject kontrola soudní cs
dc.subject kontrola prostřednictvím státního zastupitelství cs
dc.subject účinnost jednotlivých kontrol cs
dc.subject public administration control en
dc.subject parlament control en
dc.subject General controlling office en
dc.subject juridical control en
dc.subject control by citizens en
dc.subject control by state agency en
dc.subject effectivity en
dc.title Formy kontroly veřejné správy se zvláštním zřetelem ke kontrole policie cs
dc.title.alternative The forms of a public administration control in consideration of police control en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jurníková, Jana
dc.date.accepted 2007-01-29
dc.description.abstract-translated There is no unique definition of the phenomenon of a public administration control. This work should introduce to its readers different forms of public administration control,get closer to them parlament control, control performed by General controlling office, control performed by citizens, control in Police of the Czech republic and finally juridical control and control by state agency.There is also mentioned how these forms of control supervise and control Police of the Czech republic. The end of this work is dedicated to the estimation of the effectivity of different forms of control. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4607
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
chmelová_2007_bp.pdfBlocked 1.041Mb PDF View/Open
chmelová_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
chmelová_2007_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account