Projekt zřízení diabetologického oddělení v nemocnici TGM v Hodoníně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zřízení diabetologického oddělení v nemocnici TGM v Hodoníně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vydrová, Janka
dc.contributor.author Pavková, Sabina
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:33Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:33Z
dc.date.issued 2021-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46670
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na navržení projektu zřízení diabetologického oddělení v nemocnici TGM v Hodoníně. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Obsahuje celkem 11 kapitol. Teoretická část je zaměřena především na podnikání ve zdravotnictví, management ve zdravotnictví, marketingové prostředí a charakteristiku diabetu mellitu. Na začátku empirické části je charakterizováno zdravotnické zařízení v Hodoníně a následuje analýza podmínek pro vytvoření oddělení. Další část je věnována sběru dat skrze rozhovory a dotazníkové šetření. Před projektovou částí je doplněna SWOT analýza dané organizace. Finální část je věnována tvorbě projektu na vytvoření oddělení. Projektová část obsahuje marketingový plán, finanční návrh, rizikovou a časovou analýzu.
dc.format 107 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject diabetologie cs
dc.subject podnikání ve zdravotnictví cs
dc.subject podnikatelský plán cs
dc.subject marketingové prostředí cs
dc.subject analýza prostředí cs
dc.subject strategie cs
dc.subject organizace cs
dc.subject diabetology en
dc.subject health entrepreneurship en
dc.subject business plan en
dc.subject marketing environment en
dc.subject environmental analysis en
dc.subject strategies en
dc.subject organization en
dc.title Projekt zřízení diabetologického oddělení v nemocnici TGM v Hodoníně
dc.title.alternative Project to Establish a Diabetes Ward at TGM Hospital in Hodonín
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slaný, Jaroslav
dc.date.accepted 2021-06-22
dc.description.abstract-translated The diploma thesis focuses on the design of a project on the diabetological department establishment at the TGM hospital in Hodonín. The thesis is divided into theoretical and practical part and it is composed of 11 chapters. The theoretical part is focused mainly on the healthcare business, the healthcare management, the marketing environment and characteristics of diabetes mellitus. The characteristics of the medical facility in Hodonín are described at the beginning of the empirical part and and an analysis of the conditions for the creation of a department follows. The next part deals with the data collection through interviews and questionnaires. Before the project part, a SWOT analysis of the organization is added. The final part is devoted to the design of a project on the diabetological department establishment. The project part of the thesis includes a marketing plan, financial proposal, risk and time analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Management ve zdravotnictví cs
dc.identifier.stag 58611
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2021-06-04


Files in this item

Files Size Format View Description
pavková_2021_dp.pdf 2.246Mb PDF View/Open None
pavková_2021_op.docx 24.61Kb Unknown View/Open None
pavková_2021_vp.docx 24.91Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account