The role of physical factors in photodegradation of polypropylene

DSpace Repository

Language: English čeština 

The role of physical factors in photodegradation of polypropylene

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermák, Roman
dc.contributor.author Mošnovská, Radka
dc.date.accessioned 2010-07-16T02:07:17Z
dc.date.available 2010-07-16T02:07:17Z
dc.date.issued 2007-05-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4671
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu některých fyzikálních faktorů, jako jsou tloušťka materiálu nebo způsob zpracování, na fotodegradaci izotaktického polypropylenu. Vzorky připravené lisováním nebo vstřikováním byly vystaveny UV záření.Rozsah degradace byl analyzován za použití infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací nebo technikou infračervené spektroskopie se zeslabenou úplnou reflektancí. Dále byl zkoumán degradační profil lisovaných vzorků za použití mikro-infračervené spektroskopie. cs
dc.format 63 s. cs
dc.format.extent 796072 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Izotaktický polypropylen cs
dc.subject fotodegradace cs
dc.subject fyzikální faktory cs
dc.subject tloušťka cs
dc.subject zpracování cs
dc.subject degradační profil cs
dc.subject Isotactic polypropylene en
dc.subject photodegradation en
dc.subject physical factors en
dc.subject thickness en
dc.subject processing en
dc.subject degradation profile en
dc.title The role of physical factors in photodegradation of polypropylene cs
dc.title.alternative The role of physical factors in photodegradation of polypropylene en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Jana
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated Master thesis is focused on the role of physical factors such as thickness or mode of processing in photodegradation of isotactic polypropylene. Samples were prepared via compression moulding or injection moulding and subsequently exposed to UV radiation. The extent of degradation was determined by using Fourier transform infrared spectroscopy or by attenuated total reflection infrared spectroscopy. Next, the degradation profile of compression-moulded samples was analysed by micro-infrared spectroscopy. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 5729
dc.date.assigned 2006-11-11
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mošnovská_2007_dp.pdf 777.4Kb PDF View/Open
mošnovská_2007_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
mošnovská_2007_op.doc 95Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account