Analýza výrobního procesu společnosti R-FIN, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza výrobního procesu společnosti R-FIN, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macurová, Lucie
dc.contributor.author Stuchlík, Dominik
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:37Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:37Z
dc.date.issued 2021-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46762
dc.description.abstract Témou bakalárskej práce je analýza výrobného procesu v spoločnosti R-FIN, s. r. o. Cieľom práce je na základe zistených nedostatkov navrhnúť opatrenia, ktoré povedú k zlepšeniu výrobného procesu. Práca sa delí na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť je zameraná na výrobný proces, systémy riadenia výrobného procesu, štíhlu výrobu a logistiku. Praktická časť priamo nadväzuje na vedomosti uvedené v teoretickej časti. Na základe rozboru a použitých analytických metód sa vymedzia vzniknuté nedostatky. V závere práce sú na základe výsledkov analýz navrhnuté konkrétne návrhy a odporúčania pre zefektívnenie výrobného procesu.
dc.format 72 s. (85 291 znakov)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject priemyselné inžinierstvo cs
dc.subject výrobný proces cs
dc.subject logistika cs
dc.subject plánovanie cs
dc.subject komunikácia cs
dc.subject materiálové toky cs
dc.subject Spaghetti diagram cs
dc.subject procesná analýza cs
dc.subject industrial engineering en
dc.subject production process en
dc.subject logistics en
dc.subject planning en
dc.subject communication en
dc.subject material flows en
dc.subject Spaghetti diagram en
dc.subject process analysis en
dc.title Analýza výrobního procesu společnosti R-FIN, s.r.o.
dc.title.alternative Analysis of Manufacturing Process within the Company R-FIN s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pivnička, Michal
dc.date.accepted 2021-06-28
dc.description.abstract-translated The topic of the bachelor thesis is the analysis of the production process in the company R-FIN, p. r. about. The aim of the work is based on the identified shortcomings to propose measures that will lead to the improvement of the production process. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the production process, production process management systems, lean manufacturing and logistics. The practical part is directly related to the knowledge presented in the theoretical part. Based on the analysis and analytical methods used, the deficiencies identified are defined. At the end of the work, based on the results of analyzes, specific proposals and recommendations for streamlining the production process are proposed.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Řízení výroby a kvality cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 58772
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2021-06-10


Files in this item

Files Size Format View Description
stuchlík_2021_dp.pdf 2.859Mb PDF View/Open None
stuchlík_2021_op.docx 32.07Kb Unknown View/Open None
stuchlík_2021_vp.docx 30.83Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account