Návrh materiálových toků u vybraných zařízení ve společnosti KALINA industries s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh materiálových toků u vybraných zařízení ve společnosti KALINA industries s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlák, Josef
dc.contributor.author Němec, Karel
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:37Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:37Z
dc.date.issued 2021-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46765
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bude řešení materiálových toků u vybraných výrobních zařízení ve společnosti KALINA industries s.r.o. Po popsání metodik a analýz v teoretické části této práce, budou analyzována vybrané stanoviště firmy. Poznatky získané z analýz budou použity při návrhu řešení a budou podloženy návrhem zlepšení dané problematiky.
dc.format 73 s. (66 886 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject SMED cs
dc.subject VSM cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject ergonomie cs
dc.subject štíhlá výroba cs
dc.subject spaghetti diagram cs
dc.subject layout cs
dc.subject SMED en
dc.subject VSM en
dc.subject quality en
dc.subject ergonomics en
dc.subject lean manufacturing en
dc.subject spaghetti diagram en
dc.subject layout en
dc.title Návrh materiálových toků u vybraných zařízení ve společnosti KALINA industries s.r.o.
dc.title.alternative Flow Analysis at Selected Production Facilities in the Company KALINA Industries s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vašíř, Jakub
dc.date.accepted 2021-06-28
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis will be to solve material flows in selected production facilities in KALINA industries s.r.o. After describing the methodologies and analyses in the theoretical part of this thesis, selected sites of the company will be analyzed. The knowledge obtained from the analyses will be used in the design of the solution and will be supported by a proposal for improvement of the issue.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Řízení výroby a kvality cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 58778
dc.date.submitted 2021-06-11


Files in this item

Files Size Format View Description
němec_2021_dp.pdf 3.718Mb PDF View/Open None
němec_2021_op.pdf 108.1Kb PDF View/Open None
němec_2021_vp.docx 31.16Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account