Analýza možností zefektivnění výrobní linky se zaměřením na layout ve vybrané společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza možností zefektivnění výrobní linky se zaměřením na layout ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juřičková, Eva
dc.contributor.author Buxárová, Jana
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:37Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:37Z
dc.date.issued 2021-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46770
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na analýzu možností zefektivnění výrobní linky se zaměřením na layout ve vybrané společnosti. Cílem této práce je pomocí analýzy identifikovat možnosti eliminace plýtvání se zaměřením na layout výrobní linky a navržení vhodných opatření k odstranění zjištěných nedostatků. V rámci řešení byly použity metody průmyslového inženýrství - procesní analýza, špagetový diagram a mapa plýtvání. Navržené řešení obsahuje návrhy, díky kterým je možné odstranit zjištěné plýtvání. Na základě naměřených výsledků je možné zlepšit layout výrobní linky podle filozofie Lean.
dc.format 64 s., obrazové přílohy 3 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject layout cs
dc.subject plýtvaní cs
dc.subject štíhlá výroba cs
dc.subject analýza cs
dc.subject průmyslové inženýrství cs
dc.subject metody průmyslového inženýrství cs
dc.subject layout en
dc.subject waste en
dc.subject lean manufacturing en
dc.subject analysis en
dc.subject industrial engineering en
dc.subject methods of industrial engineering en
dc.title Analýza možností zefektivnění výrobní linky se zaměřením na layout ve vybrané společnosti
dc.title.alternative The Analysis of the Possibilities of Streamlining the Production Line with a Focus on the Layout in the Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrušecká, Denisa
dc.date.accepted 2021-06-29
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the analysis of the possibilities of streamlining the production line with a focus on the layout in the selected company. The aim of this work is to use the analysis to identify the possibility of eliminating waste with a focus on the layout of the production line and to propose appropriate measures to eliminate the identified shortcomings. Within the solution, methods of industrial engineering were used - process analysis, spaghetti diagram and waste map. The proposed solution contains proposals, thanks to which it is possible to eliminate the identified waste. Based on the measured results, it is possible to improve the layout of the production line according to the Lean philosophy.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Řízení výroby a kvality cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 58783
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2021-06-10


Files in this item

Files Size Format View Description
buxárová_2021_dp.pdf 2.748Mb PDF View/Open None
buxárová_2021_op.pdf 441.9Kb PDF View/Open None
buxárová_2021_vp.pdf 207.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account