Analýza výpočtu mezd ve vybrané společnosti se zaměřením na změny ve mzdovém účetnictví

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza výpočtu mezd ve vybrané společnosti se zaměřením na změny ve mzdovém účetnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paseková, Marie
dc.contributor.author Kadlčíková, Lucie
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:38Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:38Z
dc.date.issued 2021-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46783
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou mzdového účetnictví ve vybrané společnosti a zhodnocení vlivu vládních opatření na tento mzdový systém. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá základní mzdovou problematikou, jako pracovněprávní vztahy, formy odměňování, složky mezd a zákonné odvody z mezd. Praktická část je zaměřena na mzdový systém vybrané společnosti. Charakterizuje jeho pracovní podmínky, jsou popsány konkrétní výpočty mezd a účtování vzniklých účetních případů. V závěru práce jsou zhodnoceny vlivy nových změn ve mzdovém účetnictví a návrhy na zlepšení.
dc.format 66 s. (79 959 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mzda cs
dc.subject mzdový systém cs
dc.subject práce cs
dc.subject zaměstnavatel cs
dc.subject zaměstnanec cs
dc.subject daně cs
dc.subject odvody cs
dc.subject wage en
dc.subject wage system en
dc.subject work en
dc.subject employer en
dc.subject employee en
dc.subject taxes en
dc.subject levies en
dc.title Analýza výpočtu mezd ve vybrané společnosti se zaměřením na změny ve mzdovém účetnictví
dc.title.alternative Analysis of Salary Calculation in the Selected Company with a Focus on Changes in Payroll Accounting
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kirschnerová, Pavlína
dc.date.accepted 2021-06-29
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is dealing with analysis of payroll accounting in a selected company and the valorization of the impact of government measures on this payroll system. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with basic wage issues, such as labor relations, forms of remuneration, wage components and legal levies. The practical part is focused on the wage system of a selected company. It characterizes its working conditions and describe specific wage calculations and accounting of incurred accounting cases. At the end of the work, the effects of new changes in payroll accounting are evaluated and suggestions for improvement are made.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 58827
dc.date.submitted 2021-06-09


Files in this item

Files Size Format View Description
kadlčíková_2021_dp.pdf 1.305Mb PDF View/Open None
kadlčíková_2021_op.docx 26.43Kb Unknown View/Open None
kadlčíková_2021_vp.docx 22.53Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account