Analýza Facebooku a jeho využití pro vládu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza Facebooku a jeho využití pro vládu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vykydalová, Nikola
dc.contributor.author Koňařík, Marek
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:39Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:39Z
dc.date.issued 2021-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46815
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se podrobně věnuje tématu komunikace na sociální síti Facebook. Celá práce se zaměřuje na Facebook jako jeden z hlavních komunikačních prostředků mezi občany a politickými stranami České republiky nebo samotnými politiky. V teoretické části seznamuje s historií sociálních sítí, Facebookem a také s uživateli Facebooku a komunikačními funkcemi. V české odborné literatuře bývá zvolené téma zmiňováno pouze okrajově a v ucelené formě ho nenajdeme. Práce se proto snaží o analýzu současného stavu, která proběhla v období od 1. 3. 2021 do 24. 5. 2021. Dále se věnuje analýze jednotlivých příspěvků vládních politických stran, které mají momentálně silné postavení ve vládě České republiky. Těmito stranami jsou hnutí ANO a ČSSD. Práce se rovněž zaměřuje na přední vládní činitele, kterými jsou předseda vlády ČR Andrej Babiš, ministryně financí a místopředsedkyně vlády Alena Schillerová a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Praktická část je zpracována pomocí dotazníkového šetření, které proběhlo v online elektronické podobě. Cílem práce je zjistit do jaké míry jsou sociálně sítě vládními stranami a politiky využívány, a zda jsou zacíleny na správnou skupinu uživatelů. Na základě těchto zjištění jsou koncipována doporučení pro zefektivnění této komunikace.
dc.format 71 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject Facebook cs
dc.subject politická strana cs
dc.subject politik cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject social network en
dc.subject Facebook en
dc.subject political party en
dc.subject politician en
dc.subject communication en
dc.title Analýza Facebooku a jeho využití pro vládu
dc.title.alternative Analysis of Facebook and its Use for the Government
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gregor, Petr
dc.date.accepted 2021-06-29
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis deals in detail with the topic of communication on the social network Facebook. The whole thesis focuses on Facebook as one of the primary communication means between citizens and political parties of the Czech Republic or politicians themselves. The theoretical part introduces the history of social networks, Facebook, Facebook users, and communication functions. The chosen topic is mentioned only marginally in the Czech professional literature, and we cannot find it in a complete form. Therefore, the thesis seeks to analyze the current state, which took place in the period from 1. 3. 2021 to 24. 5. 2021. Furthermore, the thesis deals with the analysis of individual contributions of government political parties, which have a strong position in the government of the Czech Republic. These parties are ANO and ČSSD. The thesis also focuses on leading ministers, which are Prime minister Andrej Babiš, Minister of Finance and Deputy Prime Minister Alena Schillerová and Minister of Labor and Social Affairs Jana Maláčová. The practical part is processed by a questionnaire survey, which took place in online electronic form. The thesis aims to determine to what extent government parties and politicians use social networks and whether they are targeted at the right group of users. Based on these findings are suggest recommendations for streamlining communication.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 58870
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2021-06-11


Files in this item

Files Size Format View Description
koňařík_2021_dp.pdf 1.781Mb PDF View/Open None
koňařík_2021_op.pdf 807.5Kb PDF View/Open None
koňařík_2021_vp.docx 24.98Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account