Analýza kvality života ve Zlíně očima studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza kvality života ve Zlíně očima studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomancová, Lucie
dc.contributor.author Volná, Eliška
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:40Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:40Z
dc.date.issued 2021-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46840
dc.description.abstract Bakalářská práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá pojmem kvalita života a jejím významem z historického a literárního hlediska. Navazuje komplexními a sociálními faktory, které toto téma ovlivňují v České republice. Dále jsou zde zahrnuty tuzemské a světové indexy, které zkoumají současnou a předpokládanou kvalitu života v jednotlivých oblastech. Tato část je zakončena popisem generací Y a Z. Začátek praktické části je zaměřen na Zlínský kraj, město Zlín a Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. Druhá polovina této části je věnována anketě a dvěma dotazníkovým šetřením, které zkoumají kvalitu života lokálních a zahraničních studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Cílem této práce je zmapovat mínění těchto studentů o kvalitě života ve Zlíně.
dc.format 89 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita života cs
dc.subject udržitelný rozvoj cs
dc.subject faktory kvality života cs
dc.subject indexy kvality života cs
dc.subject svět v roce 2030 cs
dc.subject generace Y cs
dc.subject generace Z cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject anketa cs
dc.subject student cs
dc.subject quality of life en
dc.subject sustainable development en
dc.subject quality of life factors en
dc.subject quality of life indexes en
dc.subject world 2030 en
dc.subject generation Y en
dc.subject generation Z en
dc.subject questionnaires en
dc.subject survey en
dc.subject student en
dc.title Analýza kvality života ve Zlíně očima studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
dc.title.alternative The Analysis of the Quality of Life in the Zlín Region through the Eyes of Students of Tomas Bata University in Zlín
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matulová, Zuzana
dc.date.accepted 2021-06-30
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part concentrates on the concept of quality of life and its significance from historical and literary point of view. It follows up with complex and social factors that influence this topic in Czech Republic. There are also included domestic and global indexes, which are examine current and projected quality of life in individual areas. The theoretical part of thesis is concluded with a description of generations Y and Z. The beginning of the practical part is focused on the Zlín Region, the city of Zlín and University of Tomas Bata in Zlín. The second half of practical part is devoted to survey and two questionnaires, which examine the quality of life of local and foreign students at Tomas Bata University in Zlín. The aim of this work is to map the opinion of these students about the quality of life in Zlín.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 58914
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2021-06-09


Files in this item

Files Size Format View Description
volná_2021_dp.pdf 2.141Mb PDF View/Open None
volná_2021_op.pdf 52.24Kb PDF View/Open None
volná_2021_vp.docx 23.07Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account